Raport PMR: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Rumunii spadnie w 2020 r.

architektura budynki mieszkania

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Rumunii, co odzwierciedlają najnowsze prognozy PMR na rok 2020, opublikowane w raporcie „Private healthcare market in Romania 2020. Market analysis an development forecasts for 2020-2025″. PMR spodziewa się wzrostu PKB w 2021 r., a także odpowiednio wzrostu wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej.

Telemedycyna: siła napędowa rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Rumunii w 2020 r.

W ciągu ostatnich kilku lat rumuński sektor prywatnej opieki zdrowotnej znacznie się rozwinął, przyciągając znaczną liczbę międzynarodowych inwestorów i lokalnych przedsiębiorców. Szanse na tym rynku to między innymi:

  • Rosnąca popularność usług telemedycznych w czasach pandemii.
  • Obniżenie poziomu zadowolenia pacjentów z usług publicznych.
  • Powoli zmieniająca się mentalność pacjentów, którzy stają się coraz lepiej poinformowani i domagają się zintegrowanych i spersonalizowanych usług medycznych. Usługi te mogą być oferowane wyłącznie przez sektor prywatny, który w związku z tym przyciąga tych pacjentów.
  • Szeroko zakrojona działalność w zakresie fuzji i przejęć, zwiększenie siły największych graczy, co pomoże im rozwijać swoją ofertę i dyktować ceny.

Istnieją również kwestie negatywne, które utrudniają rozwój sektora prywatnego:

  • Pandemia koronawirusa z pewnością będzie miała negatywny wpływ na rynek prywatnej opieki zdrowotnej, co znajduje odzwierciedlenie w naszych prognozach.
  • Bariera kulturowa. Rumuńscy pacjenci są przyzwyczajeni do tego, że koszty opieki zdrowotnej są pokrywane przez państwo i nie wyobrażają sobie płacenia za takie świadczenia, ponieważ państwo zawsze zapewniało bezpłatne usługi zdrowotne.
  • Fakt, że na ustawodawstwo w zakresie ochrony zdrowia wpływa polityka.
  • Bariery w rozwoju szpitali prywatnych, w tym ograniczona siła nabywcza społeczeństwa: w ostatnich latach rynek ten wzrósł zwłaszcza w obszarze placówek jednodniowych, a rynek szpitali prywatnych nadal stanowi znikomą część całego rynku szpitalnego.
  • Obecne otoczenie publicznej opieki zdrowotnej oraz kompleksowy pakiet podstawowy oferowany w systemie publicznym.
  • Występowanie płatności nieformalnych, zamiast innych, bardziej przejrzystych, mechanizmów płatności w sektorze publicznym.

Zawieszenie usług medycznych doprowadzi do pogorszenia się sytuacji na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2020 r.

Oczekuje się, że rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa w Europie, a w konsekwencji spowolnienie głównych gospodarek europejskich, osłabi wzrost gospodarczy Rumunii. Na dzień sporządzenia raportu przewidujemy ujemną stopę wzrostu PKB na rok 2020. Doprowadzi do tego między innymi utrzymująca się niepewność, która może zaszkodzić prywatnym inwestycjom. Dodatkowo, nastąpi osłabienie eksportu, co będzie spowodowane ograniczonym popytem zewnętrznym, zwłaszcza we Włoszech, które są jednym z kluczowych partnerów handlowych Rumunii. Na ujemną dynamikę PKB wpłyną również nietypowe działania rządu podjęte w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa (wprowadzenie stanu wyjątkowego i lockdown całego kraju, włącznie z zawieszeniem szkół, zamknięciem hoteli, restauracji i obiektów rozrywkowych, częściowym zamknięciem granic i zawieszeniem podróży międzynarodowych). Zmniejszą się również wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych (w szczególności w zakresie produktów innych niż podstawowe).

To wszystko będzie miało bezpośredni negatywny wpływ na wszystkie rodzaje finansowania prywatnej opieki zdrowotnej – opłaty za usługi oraz zakup abonamentów i ubezpieczeń, zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Zawieszenie planowych wizyt i zabiegów medycznych i ograniczenie działalności wielu placówek do badania i leczenia potencjalnych chorych na COVID-19 również przyczynią się do negatywnej dynamiki na rynku prywatnej opieki medycznej w Rumunii. rynek prywatnej opieki medycznej rumunia

Pozytywne tempo wzrostu na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2021 r.

Jeśli problem koronawirusa uspokoi się w tym roku, PMR oczekuje wzrostu PKB i jego składowych w roku 2021. Będzie to częściowo odzwierciedlać niski punkt odniesienia w danych statystycznych, wraz ze stopniowym odnawianiem się optymizmu wśród przedsiębiorstw i konsumentów. Dlatego też PMR prognozuje dodatnią dynamikę wzrostu na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2021 r., choć może ona być znacznie niższa niż w latach poprzednich (przed 2020 r.), ponieważ na ożywienie rynku potrzeba będzie czasu.

Należy jednak zauważyć, że ze względu na szybko zmieniającą się sytuację w dniu sporządzania raportu, dalszy kierunek i nasilenie rozwoju pandemii pozostaje ważnym czynnikiem ryzyka dla prognoz.

Więcej informacji w najnowszym raporcie PMR: Private healthcare market in Romania 2020. Market analysis an development forecasts for 2020-2025.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *