Raport PMR: Wzrost świadomości napędza rynek suplementów diety

suplementy diety owoce kapsulki

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez PMR, wzrost świadomości społeczeństwa będzie czynnikiem o największym wpływie na rynek suplementów diety w Polsce w najbliższych latach. Nasi respondenci mieli na myśli zarówno zwiększoną świadomość odnośnie suplementacji i diety, jak i odnośnie zdrowego stylu życia ogółem.

Oferta i nowe produkty mniej istotne

PMR przeprowadza cykliczne badania wśród kadry menadżerskiej firm obecnych na rynku suplementów diety w Polsce. Obserwacja trendów w czasie przynosi ciekawe wnioski. W edycji badania z 2018 r. czynnikiem, który w opinii menedżerów miał najbardziej wpłynąć na rozwój ich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych lat było posiadanie atrakcyjnej oferty i nowych produktów. W poprzednich latach odpowiedź ta była rzadziej wymieniana.

W chwili obecnej odsetek wskazań ponownie spadł. Wynikać to może z faktu, iż konkurencja związana z dużą liczbą produktów (szczególnie tych o niższych cenach) jest obecnie dla firm dość dotkliwa. W obecnej edycji badania, ze względu na zwiększoną czujność GIS w ostatnim czasie, wzrosła liczba wskazań na konieczność ułatwienia procesu notyfikacji.

czynniki rozwoju firm suplementy diety pmr

Konieczne uregulowanie przepisów prawnych

Wśród sfer wymagających regulacji prawnej respondenci wymieniają:

  • przepisy dotyczące oświadczeń zdrowotnych
  • przepisy dotyczące składu suplementów diety
  • wprowadzenie bardziej elastycznego kodeksu pracy, mające na celu ułatwienie procesu zatrudniania i zwalniania pracowników
  • ogólnie wprowadzanie bardziej przejrzystych i spójniejszych przepisów.

Inne wymieniane przez firmy czynniki, które mogłyby wpłynąć na rozwój ich działalności to między innymi dokładniejsze sprawdzanie jakości produktów dopuszczanych na rynek. Firmy obecne na rynku suplementów diety liczą również na handel zagraniczny i otwarcie na nowe rynki. Szansą rozwoju jest również lepsza współpraca z hurtowniami i sieciami aptecznymi.

Więcej na temat tego rynku w najnowszym raporcie PMR: Rynek suplementów diety w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *