Refundacja: od stycznia nowe terapie

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie nowych leków zarówno w programach lekowych, jak i na liście aptecznej od stycznia. Refundacja obejmie kolejne terapie dla chorych na raka piersi. Co więcej, nowe leki refundowane pojawią się w leczeniu m. in. cukrzycy, depresji, ciężkiej astmy alergicznej czy wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Nowe terapie onkologiczne

Styczniowa lista refundacyjna przewiduje nowe opcje terapeutyczne w leczeniu ważnych chorób nowotworowych. Przykładowo, pacjentki leczone na raka piersi zyskają nowe możliwości leczenia zarówno w programach lekowych jak również w ramach refundacji aptecznej. Refundacja obejmie lek Kadycla (trastuzumab emtanzyna) w programie lekowym: „Leczenie raka piersi”. Zaś dla pacjentek z rakiem piersi we wskazaniu „Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL” lista przewiduje wprowadzenie do refundacji aptecznej produktów zawierających anastrozol, letrozol i eksemestan.

Gazyvaro (obinutuzumab) będzie natomiast stosowany w pierwszej i kolejnych liniach leczenia w programie „Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD – 10 C82, C83)”. Warto zaznaczyć, że cena tego leku biologicznego firmy Roche została obniżona o 25% we wszystkich wskazaniach refundacyjnych. Co więcej, chorzy na na ostrą białaczkę szpikową zyskają rozszerzone wskazania stosowania leku Vidaza (azacitidinum), dzięki czemu leczeniem można będzie objąć szerszą grupę chorych .

Ministerstwo Zdrowia podaje, że łącznie w 2019 r. w ramach refundacji chorób onkologicznych rozpoczęto terapie dziesięcioma nowymi substancjami czynnymi. Oznacza to wzrost o blisko 20%.

Nowe leki: cukrzyca, depresja, astma, WZW typu B

Liczne zmiany nastąpią na liście aptecznej w zakresie terapii cukrzycy, w wyniku czego diabetycy zyskają nowe leki m. in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy. Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), według danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Ponadto na liście aptecznej będą dostępne nowe terapie pomocne w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych, a Brintellix (wortioksetyna) – we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Na liście aptecznej znajdzie się również Trevicta (paliperidon), stanowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym uwalnianiu, która będzie dostępna dla pacjentów m. in. w leczeniu podtrzymującym schizofrenii.

Poszerzono możliwości terapii lekiem Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”. Będzie on też dostępny w nowym programie lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”.

Refundacją objęto również we wskazaniach pozarejestracyjnych leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego programu lekowego „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *