Rośnie rynek sprzedaży hurtowej leków

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według najnowszych prognoz PMR, w latach 2019-2024 rynek sprzedaży hurtowej do aptek będzie rósł na poziomie średnio 4,5% rocznie pod względem wartości. W prognozowanym okresie nie przewidujemy istotnych zdarzeń jednorazowych (np. zmiany prawne), które mogłyby znacząco wpłynąć na dynamikę rynku.

Pozytywnie na rozwój rynku wpłyną m.in. czynniki epidemiologiczne oraz rozwój Programu 75+. Motorami rozwoju będą leki hormonalne i leki stosowane w chorobach krwi i układu krwiotwórczego. W dłuższej perspektywie czasowej spodziewamy się również, że pozytywnie na rynek hurtowej sprzedaży do aptek wpłynie ograniczenie rozwoju sieci. Tym samym zmniejszy się ich siła przetargowa wobec hurtowni, co wpłynie wzrostem cen..

Na wyniki w kolejnych latach wpływać będą również czynniki makroekonomiczne. W kolejnych latach spowolni bowiem tempo wzrostu PKB. Jego dynamika nadal będzie kształtowała się na poziomie powyżej 3% (w pierwszych latach prognozy). Wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost dochodu rozporządzalnego istotnie przyczynią się do wzrostu wartości rynku. W horyzoncie prognozy spodziewamy się jednak stopniowego spowolnienia tempa wzrostu konsumpcji. Wyhamuje również dynamika wzrostu płac i ustabilizuje się bezrobocie.

Nie bez znaczenia pozostaje też czynnik demograficzny.  Wzrost udziału osób starszych, będących istotną grupą konsumentów leków, pozytywnie wpłynie na popyt.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *