Diagnostyka obrazowa wkracza na ścieżkę wzrostu

rezonans magnetyczny

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rok 2020 jest trudnym czasem dla wielu branż. Jak pisaliśmy wcześniej, również diagnostyka obrazowa została ciężko doświadczona przez pandemię COVID-19. Jednak są dobre wieści! Zgodnie z naszymi założeniami sytuacja zaczyna się poprawiać, co potwierdzają zaprezentowane przez grupę Voxel wyniki za trzeci kwartał 2020 r. Czego możemy spodziewać się zatem na rynku diagnostyki obrazowej w 2021 r.?

Diagnostyka obrazowa w grupie Voxel: trzeci kwartał napawa optymizmem

Grupa Voxel zaprezentowała wyniki za trzeci kwartał 2020 r. Co prawda, w swojej prezentacji firma informuje, że w trzecim kwartale nastąpił spadek liczby badań tomografii, rezonansu magnetycznego i PET o 11% w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. Jednak porównując liczbę zrealizowanych badań w trzecim kwartale 2020 r. do liczby z drugiego kwartału 2020 r. grupa odnotowała aż 44% wzrost. W październiku 2020 r. firma zrealizowała najwięcej badań od początku pandemii – 18,7 tys. co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu do liczby badań wykonanych we wrześniu 2020 r.

Warto zaznaczyć, że grupa Voxel w trzecim kwartale 2020 r. odnotowała wzrost przychodów z realizacji badań obrazowych, na co niewątpliwie miał wpływ wzrost liczby badań PET o 11% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Co ważne, ogółem firma nie odnotowała istotnego zmniejszenia liczby badań podczas jesiennej fali epidemii.

Silne odbicie spodziewane już w 2021 r.

W 2021 r. szacujemy, że dynamika rynku diagnostyki obrazowej wyniesie aż 30-40% w zależności od scenariusza (więcej na ten temat w naszym raporcie). Warto zaznaczyć, że w 2021 r. dojdzie do wzrostu pomimo faktu, iż sytuacja gospodarcza będzie wciąż gorsza niż w roku 2019.

Wśród czynników, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój rynku w dłuższej perspektywie można wymienić wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia, w tym np. diagnostykę onkologiczną oraz środki wynikające ze zniesienia limitów na niektóre badania obrazowe, wzrost świadomości i dbałości o zdrowie oraz stopniową poprawę zamożności ludności, umożliwiającą korzystanie z prywatnej opieki medycznej, w tym prywatnych usług diagnostyki obrazowej.

Laboratorium diagnostyczne podbija wyniki w grupie Voxel

Przypomnijmy, że w grupie Voxel znajduje się szpital Vito-Med, którego nowa linia biznesowa, tj. realizacja badań diagnostyki COVID-19 metodą oceny molekularnej Real Time PCR, notuje pozytywny wpływ na przychody placówki. W czerwcu 2020 r. laboratorium diagnostyczne Vito-Med zostało wpisane do wykazu laboratoriów COVID dla potrzeb MZ i rozpoczęło wykonywanie badań diagnostycznych zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Laboratorium wykonuje badania finansowane przez NFZ oraz badania prywatne.

Łącznie w październiku 2020 r. laboratorium zrealizowało 65,5 tys. badań o wartości 18,3 mln zł. Co więcej, od listopada 2020 r. szpital Vito-Med jest szpitalem III poziomu referencyjności dla leczenia udarów pacjentów COVID-19.

Więcej informacji na temat diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej znajdą Państwo w raportach PMR: Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025 oraz Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2020. Analiza rynku i perspektywy rozwoju. Raporty zawierają najnowsze dane, zrewidowane o wpływ koronawirusa.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *