GUS: Statystyczny Polak coraz starszy

człowiek

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2019 r. statystyczny mieszkaniec Polski miał przeciętnie 41,3 lat (mediana wieku). Przeciętny wiek mężczyzny wyniósł blisko 40 lat. Kobiety są statystycznie starsze w wyniku dłuższego trwania życia. W tej grupie mediana wyniosła średnio 43 lata.

Mediana wieku w Polsce

Jak wynika z danych GUS, mieszkańcy wsi są młodsi od mieszkańców miast. Mediana wieku w tych grupach wyniosła odpowiednio 39,5 i 42,5 lata. W wyniku wydłużania się trwania życia, a także zmian w strukturze wieku ludności mediana rośnie z roku na rok. W obu grupach wzrosła w porównaniu do danych z 2018 r. o 0,4 roku. W porównaniu do danych za 1990 r. mediana w całym kraju wzrosła o 9 lat.

Starzejące się społeczeństwo to ogromne wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej. Z drugiej strony, stanowi to szansę rozwoju usług dedykowanych seniorom, na przykład ośrodków opieki długoterminowej.

Polak na tle Europy

Umieralność wśród mężczyzn w Polsce jest wyraźnie wyższa aniżeli kobiet. Podobnie jak w innych krajach. Jednak skala tego zjawiska w naszym kraju jest znacznie głębsza niż w większości krajów europejskich. Warto zaznaczyć, że w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała – jak podaje GUS w 1991 r. wynosiła 9,2 roku, a w 2001 r. 8,2 roku; pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008). Następnie wartość tej zmiennej malała, aż do osiągnięcia poziomu 8,0 w 2013 r. Od tego czasu utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie. W 2019 r. statystyczny Polak płci męskiej żył średnio o 7,7 roku krócej od płci przeciwnej.

Generalnie, w 2019 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,1 roku, natomiast kobiet 81,8 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim, trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 0,3 i 0,1 roku, natomiast biorąc pod uwagę rok 1990, odpowiednio o 7,9 i 6,6 roku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *