Nina Jankowska: Znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany. Czy aby na pewno?

Nina Jankowska

Ten post dostępny jest także w języku: English

Znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany. Tak orzekł Sąd UE w wyroku z 12 grudnia 2019 r. Chodziło o znak towarowy, którego zdjęcie jako pierwsze znajduje się w dalszej części artykułu. Zgłoszenie tego znaku zostało odrzucone przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a decyzja o jego odrzuceniu została następnie podtrzymana przez Izby Odwoławcze oraz Sąd Unii Europejskiej, podaje Nina Jankowska, aplikantka rzecznikowska, dział znaków towarowych i wzorów przemysłowych kancelarii patentowej Patpol.

Znak towarowy a ocena subiektywna komisji

– W moim przekonaniu, po analizie wspomnianego wyroku, nie sposób jest nie odnieść się do praktyki EUIPO. Z moich obserwacji wynika, bowiem, że omawiany wyrok jest przykładem niekonsekwencji orzecznictwa oraz dowodzi niespójności prawa unijnego w zakresie badania przesłanek zdolności rejestracyjnej unijnych znaków towarowych. Wyrok ten dotyka nieświadomie problemu subiektywności oceny przesłanek bezwzględnych rejestracji znaków towarowych, w zależności od percepcji eksperta EUIPO rozpatrującego sprawę. EUIPO jako organ powinien charakteryzować jednolity pogląd na konkretne kwestie i jednolite orzecznictwo – podkreśla Nina Jankowska.

W praktyce, nie jest to jednak oczywiste, ponieważ urząd składa się z ekspertów z każdego kraju członkowskiego, którzy przeprowadzając badanie znaku towarowego mają swoje rozumienie przepisów i doświadczenia, zgodnie z którymi, nawet z zachowaniem należytej staranności, podświadomie dokonują pewnych ocen. Subiektywizm w badaniu znaku towarowego odgrywa znaczącą rolę, gdyż w przypadku, gdy jeden ekspert stwierdzi występowanie podstaw do odmowy zgłoszenia, inny może przekazać znak do publikacji. W przypadku pojawienia się uwag eksperta, to na zgłaszającym ciąży obowiązek wykazania, że znak spełnia kryteria bezwzględne. We wskazanym przykładzie, taki znak zostanie zarejestrowany dopiero, gdy ekspert uzna argumentacje zgłaszającego za przekonywującą.

Znak towarowy z symbolem marihuany – przykład rejestracji

Kontrowersje budzi fakt, że EUIPO dopuścił do rejestracji inny znak towarowy zgłoszony przez tego samego zgłaszającego o następującym przedstawieniu: 
Przykładów rejestracji unijnych znaków towarowych z wizerunkiem konopi lub oznaczeniami słownymi cannabis bądź marihuana znajdziemy wiele. W przekonaniu Niny Jankowskiej, powyższe dowodzi niespójności i braku jednolitości prawa Unii Europejskiej i jego stosowania przez organy Unii Europejskiej, a zaprezentowane rozważania prowadzą do wniosku, że istniejący kształt instytucji znaku towarowego Unii Europejskiej jest niespójny systemowo.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *