Raport PMR i Upper Finance: 40 robotów da Vinci w 2025 r.

szpital na klinach da vinci

Ten post dostępny jest także w języku: English

Z szacunków opartych na wynikach badania przeprowadzonego specjalnie na potrzeby raportu PMR i Upper Finance Group wynika, że w kraju o wielkości Polski powinno być około 40-50 robotów. Biorąc pod uwagę stopień rozwoju rynku, sposób finansowania opieki zdrowotnej oraz warunki makroekonomiczne, możemy spodziewać się w sumie około 40 instalacji do końca roku 2025.

Wielkość rynku i prognozy rozwoju

W roku 2019 wykonano około 900 procedur chirurgicznych przy wsparciu systemu da Vinci. Wartość rynku w roku 2019 wyniosła 85,8 mln zł. W stosunku do I kwartału 2019 r., w I kwartale 2020 r. nastąpił 51% wzrost liczby wykonanych zabiegów. Wzrost ten mógłby być znacznie wyższy, gdyby nie pandemia, która wpłynęła na dynamikę pracy niektórych ośrodków. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo tych przeszkód, z naszych szacunków wynika, że rok 2020 zakończy się niezwykle dynamicznym wzrostem.

wykres struktura

Tak wysoka dynamika wynika nie tylko z trendu zakupu nowych aparatów przez placówki medyczne w Polsce, ale również ze wzrostu efektywności i zastosowań per aparat. Szacujemy, że efektywność aparatów wzrośnie przynajmniej dwukrotnie w analizowanym okresie. Wiąże się to z coraz większą świadomością tej technologii wśród specjalistów i pacjentów. Również sam producent wciąż udoskonala i rozwija to narzędzie. Szybki wzrost to również wynik niskiej penetracji rynku – przykładowo, w Stanach Zjednoczonych chirurgia robotyczna ma nawet 98% penetracji w procedurach urologicznych, natomiast w naszym kraju zakres ten, mimo oczywistych korzyści, wciąż jest niewielki.

wykres kolumnowy procedury

Finansowanie procedur na rynku robotyki chirurgicznej

Warto zaznaczyć, że dynamika rynku byłaby jeszcze wyższa w razie wprowadzenia osobnego programu finansowania tych procedur przez NFZ. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało takie zmiany, jednak w chwili opracowania niniejszego raportu moment zrealizowania tych obietnic był trudny do przewidzenia. Spodziewamy się jednak, że taki ruch jest nieunikniony ze względu na korzyści jakie daje ta metoda (więcej informacji w raporcie), znaczne zaangażowanie środków publicznych w zakupy systemów robotycznych oraz rosnącą liczbę jednostek publicznych, posiadających system chirurgiczny da Vinci. W naszej prognozie założono wprowadzenie dedykowanego publicznego finansowania procedur robotycznych od 2023 r. Zakładamy ewolucję średnich cen za zabieg od 45 tys. zł do 40 tys. zł w latach 2020-2022, a następnie od 40 tys. zł do 36 tys. zł w latach 2023-2025.

Czynnikami determinującymi ewolucję średnich cen za zabieg będą:

  • wzrosty wolumenów wykonywanych procedur
  • wzrost konkurencyjności/ pojawienie się nowych, konkurencyjnych systemów robotycznych
  • pojawienie się dedykowanego publicznego finansowania zabiegów robotycznych.

Intuitive Sugical zapowiedział wprowadzenie w IV kwartale 2020 r. „Programu Rozszerzonego Użytkowania”, w ramach którego spółka planuje wprowadzić wybrane instrumenty/narzędzia wykorzystywane w systemach da Vinci Xi/X z horyzontem wykorzystania od 12 do 18 zastosowań, w porównaniu do obecnie stosowanych 10. Instrumenty zawarte w programie są używane w wielu operacjach da Vinci. Ich zwiększone zastosowanie może wypłynąć korzystnie na poziom kosztów leczenia pacjentów.

Raport „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020. Prognozy rozwoju na lata 2020-2025” można bezpłatnie pobrać tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *