Raport PMR: rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce – czego możemy się spodziewać?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, uwzględniającego wydatki na leki i nieleki, wyniosła w 2019 r. ponad 58 mld zł. Stanowiło to wzrost o około 10% rok do roku, wynika z najnowszego raportu PMR pt. “Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”. W ocenie PMR, rok 2020 będzie trudnym okresem dla tego segmentu rynku, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i kryzys całej gospodarki.

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w obliczu trudności

Pandemia koronawirusa może doprowadzić do zmian w strukturze udzielanych świadczeń zdrowotnych na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Chociaż w drugiej połowie 2020 r. polski system opieki medycznej zaczął udzielać świadczeń medycznych w szerszym zakresie niż miało to miejsce w czasie lockdownu (choć nadal z pewnymi ograniczeniami), odrobienie przestoju spowodowanego koronawirusem (zaległe operacje, zabiegi i wizyty lekarskie) nie będzie możliwe do końca 2020 r., z racji ograniczeń w przepustowości.

Jednym z aspektów, który zyskał na znaczeniu, w wyniku zmiany uwarunkowań zewnętrznych w związku z rozwojem pandemii koronawirusa, jest rozwój telemedycyny, często efektywnie redukującej konieczność stacjonarnej wizyty lekarskiej. Ten nowy trend może działać ograniczająco na wzrost cen, a więc i wpływać w pewnej mierze negatywnie na nominalną dynamikę rynku prywatnej opieki medycznej. Z drugiej strony, warto zaznaczyć, że rozwój telemedycyny znacząco przyczynił się do ograniczenia utraty pacjentów.

Przyszłość telemedycyny a rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w ostatnich latach rozwijał się bardzo dobrze. Wraz z ze wzrostem siły nabywczej społeczeństwa, pacjenci coraz częściej decydowali się na opłacanie opieki medycznej z własnej kieszeni. W obliczu kryzysu gospodarczego i ograniczonego dostępu do opieki medycznej zyskuje telemedycyna, co potwierdza przeprowadzone przez PMR badanie. Badani zapytani o plany korzystania z telekonsultacji lekarskich i rozwiązań telemedycznych częściej wskazują, że zwiększą częstość korzystania z tego rodzaju usług niż, że ją zmniejszą.

W ślad za tym idą świadczeniodawcy prywatnej opieki medycznej, którzy w ostatnim czasie rozwijają telemedycynę w swoich placówkach. Co ciekawe, grupami bardziej pozytywnie nastawionymi do potencjalnego zwiększenia korzystania z usług telemedycznych w 2020 r. są osoby w wieku 45+ (szczególnie Ci najstarsi) oraz o wyższym dochodzie w gospodarstwie domowym.

Więcej o wpływie pandemii koronawirusa na rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce oraz perspektywach jego rozwoju przeczytacie Państwo w najnowszym raporcie PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025.”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *