Wpływ COVID-19 na globalny rynek robotyki chirurgicznej

świat mapa kontynent

Ten post dostępny jest także w języku: English

Do tej pory na świecie zainstalowano około 5,7 tys. urządzeń da Vinci, a z użyciem tego systemu wykonano już ponad 7,2 mln operacji. Według szacunków Intuitive Surgical, producenta sprzętu da Vinci, co 26 sekund na świecie odbywa się operacja z wykorzystaniem tego systemu, wynika z najnowszego raportu PMR i Upper Finance Group „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020. Prognozy rozwoju na lata 2020-2025 ”.

COVID-19 a robotyka chirurgiczna na świecie

W 2019 r. wartość światowego rynku urządzeń da Vinci wyniosła 4,479 mld $, co oznacza 20% wzrost w stosunku do 2018 r. Pandemia COVID-19 nie pozostała bez wpływu na tempo rozwoju rynku chirurgii robotycznej. W pierwszych tygodniach marca nastąpił spadek średniej liczby wykonywanych procedur o około 50% w ujęciu globalnym. W całym okresie trwania pandemii występują znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami, a wszystko to związane jest z fazą rozwoju pandemii. W krajach, w których pandemia COVID-19 ma tendencję wzrostową, można spodziewać się dalszego obniżenia liczby wykonywanych zabiegów, zaś w krajach, w których sytuacja się stabilizuje, następuje istotny wzrost.

 

Największa liczba aparatów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden przypada na około 90 tys. mieszkańców. W Polsce, według danych z porównywalnego okresu (połowa 2020 r.), jeden aparat da Vinci przypada na aż 3,4 mln mieszkańców, ale to i tak znaczny wzrost w stosunku do sytuacji z ubiegłego roku, w którym wartość ta wynosiła 6,4 mln mieszkańców. Warto zaznaczyć, że jeszcze rok temu wskaźnik dla Polski był na podobnym poziomie jak w krajach azjatyckich. Ostatnie 12 miesięcy zaznaczyły się jednak intensywnym wzrostem polskiego rynku i obecnie różnica między tymi rynkami jest znaczna.

Liczba procedur z wykorzystaniem urządzeń da Vinci rośnie

Obecnie na świecie najwięcej procedur za pomocą urządzeń da Vinci wykonuje się w dziedzinie chirurgii ogólnej. Jednocześnie jest to specjalizacja, która zanotowała najbardziej dynamiczny wzrost pod względem liczby wykonywanych procedur – ze znikomej liczby operacji w roku 2008 do około 485 000 procedur na koniec 2019 r., co stanowi 23% wzrostu w stosunku do roku 2018. Inne popularne zastosowania chirurgii robotycznej to ginekologia i urologia. Każda z tych specjalizacji zanotowała w zeszłym roku wzrost w stosunku do 2018 r. Liczba wykonywanych procedur to ponad 300 tys. rocznie dla każdej z tych specjalizacji (około 320 tys. dla ginekologii i ok. 340 tys. dla urologii). W Polsce wykonuje się procedury również w wymienionych dziedzinach. Na świecie coraz częściej robot znajduje zastosowanie w chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii głowy i szyi, tzw. Transoral Robotic Surgery (TORS).

Ogólnie jednak, jak wynika z danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie, dynamika nowych instalacji na rynku polskim będzie w 2020 r. bardzo imponująca, pomimo panującej pandemii koronawirusa COVID-19.

Główne źródło przychodów, tj. 2,408 mld $, stanowią narzędzia i akcesoria (udział w całości przychodów 54%). Przychody ze sprzedaży systemów chirurgicznych to 1,346 mld $, co stanowi 30% udział w całkowitych przychodach.

13% zainstalowanych na świecie urządzeń zostało sfinansowanych za pomocą leasingu operacyjnego.

Raport „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020. Prognozy rozwoju na lata 2020-2025” można bezpłatnie pobrać tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *