PMR: Rynek usług dentystycznych w Polsce wart 10 mld zł

Według szacunków PMR przedstawionych w najnowszym raporcie PMR raport „Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”, w 2017 r. rynek usług dentystycznych w Polsce osiągnął wartość 9,6 mld zł. Ze względu na dobrą sytuację ekonomiczną (silne przyspieszenie wzrostu PKB do 4,6%), doszło do najwyższego wzrostu wartości rynku od kilku lat – o 9%.

Czynniki makroekonomiczne sprzyjają zakupom usług dentystycznych

W 2018 r. wciąż solidny przyrost PKB napędzany będzie głównie przez konsumpcję prywatną wspieraną przez rosnące płace oraz niskie (i wciąż spadające) bezrobocie, jak również przez inwestycje związane ze zwiększonym wykorzystywaniem środków unijnych. W kolejnych latach spodziewane jest stopniowe spowolnienie dynamiki PKB, choć nie powinna ona spaść poniżej 2,5%.

W latach 2019-2023 rosnące ceny w gospodarce, w połączeniu z wyższymi wynagrodzeniami w sektorze zdrowia oraz silną presją popytową na prywatne usługi stomatologiczne, wynikającą z polepszających się warunków życia ludności, przyczynią się do dalszych wzrostów wskaźnika cen usług stomatologicznych i tym samym wpłyną pozytywnie na wartość rynku usług dentystycznych.

Pomimo tendencji spadkowych w rozpowszechnieniu próchnicy, rynek napędzać będzie rosnąca świadomość Polaków co do wyglądu i stanu zdrowia zębów, który wpłynie pozytywnie przede wszystkim na prywatną część wydatków na usługi dentystyczne. Ponadto, na wzrost wartości rynku pozytywnie wpływać będzie turystyka medyczna i rozbudowywanie oferty w tym zakresie, jak również rozwój nowych technologii.

Coraz mniej praktyk świadczących usługi publicznie

W ostatnich latach liczba praktyk, które mają podpisany kontrakt z NFZ spada. Wynika to m.in. z faktu, iż finansowanie ze strony publicznego płatnika w ostatnich latach spadało lub utrzymywało się na poziomie nierekompensującym nawet inflacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *