Ryvu Therapeutics odnotowało 24,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej

Badania Ryvu Therapeutics

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z raportu spółki, Ryvu Therapeutics odnotowało 24,24 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w drugim kwartale 2021 r. To więcej niż w ubiegłym roku, kiedy strata wyniosła 4,3 mln zł. Spółka poniosła również wyższą niż w 2020 r. stratę operacyjną oraz stratę EBITDA z działalności kontynuowanej. Ryvu Therapeutics podaje, że wyniki finansowe wpisują się w strategię firmy, która w przyszłości planuje komercjalizację prowadzonych projektów w celu wygenerowania większych przychodów.

Ryvu Therapeutics to polskie przedsiębiorstwo z branży biotechnologicznej, które zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych terapii onkologicznych. W pierwszym półroczu 2021 r. spółka skupiała się na realizacji projektów klinicznych, które przyniosły obiecujące wyniki, a w lipcu 2021 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na kontynuację badania klinicznego dla leku działającego w nowotworach hematologicznych. Niestety wyniki finansowe spółki nie okazały się równie pozytywne, a firma odnotowała 24,24 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w drugim kwartale 2021 r. Strata EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła 19,43 mln zł w porównaniu do 4,44 mln zł straty w 2020 r, a strata operacyjna wyniosła 22,47 mln zł wobec 6,87 mln zł straty w 2020 r. Spółka zanotowała również niższe niż rok temu dochody, które w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 5,58 mln zł wobec 10,86 mln zł z 2020 r. Przychody z dotacji wyniosły 5,2 mln zł w br., a przychody ze sprzedaży wzrosły od 0,15 mln zł w 2020 r. do 0,31 mln zł w 2021 r.

Łącznie w pierwszym półroczu br. jednostkowa strata netto z działalności kontynuowanej Ryvu Therapeutics wyniosła 37,81 mln zł, a rok wcześniej – 8,61 mln zł. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 12,22 mln zł, co jest wyraźnym spadkiem w porównaniu do 24,47 mln zł z 2020 r. Strata netto z wyłączeniem kosztów programu motywacyjnego w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 30,9 mln zł.

Przychody w pierwszej połowie br. głównie pochodziły z grantów, które wyniosły 11,3 mln zł i stanowiły 90% całej kwoty. Pozostała część to przychody z partneringu, wynoszące 0,4 mln zł, inne przychody w kwocie 0,3 mln zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 0,2 mln zł. Koszty operacyjne poniesione na rozwój projektów badawczo-rozwojowych wyniosły 43,5 mln zł, nie włączając niegotówkowego programu motywacyjnego o wartości 6,7 mln zł. Strata EBIT, z wyłączeniem programu motywacyjnego, wyniosła 31,3 mln zł, a w analogicznym okresie w ubiegłym roku było to 11,8 mln zł. Płynne środki finansowe spółki według stanu na 31 sierpnia 2021 r. wyniosły 96,4 mln zł. Ryvu Therapeutics podaje, że raportowane wyniki finansowe wpisują się w strategię firmy, która w przyszłości planuje komercjalizację prowadzonych projektów w celu pozyskania większych przychodów.

W pierwszym półroczu 2021 r. Ryvu Therapeutics skupiało się na realizacji projektów klinicznych, co przyniosło satysfakcjonujące rezultaty. Firma potwierdziła skuteczność w postaci monoterapii zarówno RVU120, jak i SEL24/MEN1703. Już w styczniu br. Ryvu Therapeutics rozszerzyło badania kliniczne fazy I SEL120 (RVU120) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka o ośrodki kliniczne w Polsce. Chociaż w kwietniu amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wstrzymała badania kliniczne dla RVU120, w lipcu Ryvu Therapeutics otrzymało pozwolenie na kontynuacje badań. Do końca 2022 r. spółka zamierza posiadać co najmniej trzy projekty w fazie klinicznej.

Ryvu Therapeutics (dawniej Selvita) to przedsiębiorstwo z branży biotechnologicznej założone w 2007 r., zatrudniające 150 naukowców, w tym 80 z tytułem doktora. Firma zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych terapii onkologicznych, a swoje ostatnie osiągnięcia zaprezentowała podczas Kongresu EHA 2021. Wtedy też zarząd spółki przekazał pierwsze pozytywne dane fazy I dla RVU120, a Grupa Menarini, która jest partnerem spółki, przedstawiła pozytywne dane fazy II dla cząsteczki SEL24/MEN1703.

Podobne wpisy