Ryvu Therapeutics: Trzy leki w badaniach klinicznych

laboratorium ryvu therapeutics

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ryvu Therapeutics (dawniej Selvita), polska spółka biotechnologiczna, poszerza plany prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych. Do końca 2022 r. spółka zamierza posiadać co najmniej trzy projekty w fazie klinicznej.

SEL120 w II fazie badań za dwa lata

Kluczowym lekiem w portfolio Ryvu jest SEL120, przeznaczony do leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML) oraz zespołu mielodysplastycznego (MDS). Jest to pierwszy w swojej klasie małocząsteczkowy, selektywny inhibitor kinazy CDK8 i jej blisko spokrewnionej kinazy serynowej CDK19. Badanie kliniczne I fazy SEL120 Ryvu zamierza ukończyć w połowie 2021 r., rok później lek ma być wprowadzony do II fazy badań.

Związek SEL120 został podany pierwszemu pacjentowi we wrześniu 2019 . Obecnie badanie fazy 1b prowadzone jest w sześciu ośrodkach w USA. Ma ono na celu ustalenie profilu bezpieczeństwa związku oraz rekomendowanej dawki do dalszych etapów rozwoju klinicznego, a także wstępną ocenę skuteczności. Spółka zamierza również rozszerzyć potencjał projektu SEL120 w nowych obszarach terapeutycznych. W przyszłym roku planuje rozpocząć pierwszy etap badań klinicznych związku SEL120 w leczeniu guzów litych, m.in. raka piersi.

Ostra białaczka szpikowa i agonista ścieżki STING

Aktywność Ryvu nie koncentruje się jednak wyłącznie na SEL120. Spółka będzie również nadal wspierać partnera Menarini Group w pracach nad projektem SEL24/MEN1703. To pierwszy w swojej klasie doustny, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową. W marcu 2020 r. produkt ten zakończył I fazę badań klinicznych. Zakończenie fazy II przewidziane jest w 2022 r.

Poza projektami klinicznymi Ryvu Therapeutics zamierza rozwijać związki znajdujące się na etapie przedklinicznym. Chce skupić się na najlepszym w swojej klasie dualnym antagoniście A2A/B oraz małocząsteczkowym, bezpośrednim agoniście ścieżki STING. Wejście co najmniej jednego z tych projektów do I fazy badań klinicznych planowane jest na 2022 r.  Do końca 2022 r. spółka zamierza również wprowadzić do badań przedklinicznych lub zaawansowanej charakteryzacji trzy projekty, w tym inhibitor HPK1 z obszaru immunoonkologii oraz inhibitor SMARCA2 z obszaru syntetycznej letalności.

Ogółem, do końca 2021 r. Ryvu zamierza zainwestować ponad 220 mln zł. Z tego,około 190 mln zł zostanie przeznaczone na badania i rozwój nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi. Spółka zamierza pozyskać około 150 mln zł z emisji akcji kierowanej do inwestorów kwalifikowanych.  Innymi źródłami finansowania projektów będą granty i środki własne.

Zdjęcie: Ryvu Therapeutics.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *