Selvita: Nowa firma, nowa rada, nowe leki

selvita logo

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ostatnie dni przyniosły dużo zmian w biotechnologicznej spółce Selvita. Akcjonariusze firmy wyrazili zgodę na podział spółki i powołanie czterech nowych członków rady nadzorczej Ryvu Therapeutics. Selvita poinformowała również o rozpoczęciu badań klinicznych I fazy swojego leku na ostrą białaczkę szpikową (SEL120).

Selvita wydziela Ryvu Therapeutics

Już w marcu Selvita ogłosiła swoje plany podziału na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza z nich, która będzie działać pod nazwą Ryvu Therapeutics (obecnie Selvita SA), skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii. Będzie to więc stosunkowo ryzykowny profil działalności.

Druga spółka, która będzie działała pod nazwą Selvita (obecnie Selvita CRO) będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Rozwój tej firmy ma następować również dzięki akwizycjom (ma to być łatwiejsze po podziale). Selvita potencjalnych celów przejęć będzie szukać w Europie. Będą to spółki zarówno z Europy Zachodniej (które posiadają zaawansowane produkty i wyrobioną markę), jak i Europy Wschodniej (które zwiększą ekonomię skali).

Obie firmy mają być notowane na GPW.

Bogusław Sieczkowski prezesem Selvita

Podział Selvity na dwie spółki pociągnął za sobą zmiany kadrowe. Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvita SA, pozostanie na czele Ryvu Therapeutics. Wraz z nim w kierownictwie znajdą się dr Krzysztof Brzózka jako dyrektor naukowy i wiceprezes zarządu oraz dr Setareh Shamsili jako dyrektor medyczny.

Poszerzony zostanie również skład Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics. Nowymi członkami zostali prof. Axel Glasmacher (niezależny konsultant i członek rady nadzorczej w 4D Pharm), dr Colin Goddard (prezes i dyrektor wykonawczy firmy BlinkBio), dr n. med. Jarl Ulf Jungnelius (onkolog, dyrektor ds. medycznych w firmie Noxxon Pharma) oraz Thomas Turalski (zarządza portfelem inwestycyjnym w Revidea Ventures). Dołączą oni do dr Piotra Romanowskiego, dr Tadeusza Wesołowskiego oraz Rafała Chwasta.

Prezesem Selvity został natomiast mianowany Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający. Wiceprezesem został Miłosz Gruca, pełniący wcześniej funkcję członka zarządu oraz dyrektora Działu Biologii. Do zarządu spółki usługowej powołani zostali Dawid Radziszewski, który jako dyrektor Działu Prawnego będzie odpowiedzialny za akwizycje oraz Dariusz Kurdas, który będzie dyrektorem finansowym.

Zarząd uzupełniają dr Mirosława Zydroń, dyrektor Działu Chemii oraz Edyta Jaworska odpowiedzialna za rozwój zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych. Rada Nadzorcza spółki poszerzona została o Jacka Osowskiego, doradcę inwestycyjnego.

SEL120 wszedł do badań klinicznych

Niezależnie od zmian związanych z podziałem spółki, Selvita kontynuuje rozwój swoich produktów. Ostatnio poinformowała o rozpoczęciu badań klinicznych I fazy leku SEL120, który ma być stosowany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej oraz zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka. Badanie prowadzone jest w USA i ma na celu ustalenie profilu bezpieczeństwa oraz rekomendowanej dawki do dalszych etapów badań klinicznych, a także wstępną ocenę skuteczności przeciwnowotworowej.

Jak informuje Selvita, SEL120 to pierwszy w swojej klasie inhibitor kinazy CDK8, który rozpoczął badania kliniczne. Lek ten w badaniach przedklinicznych wykazał duży potencjał do leczenia różnych typów nowotworów, zarówno hematologicznych, jak i guzów litych. W sierpniu 2017 r. Selvita nawiązała współpracę z fundacją Leukemia & Lymphoma Society (LLS), która pracuje z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi i instytucjami badawczymi nad przyspieszeniem rozwoju obiecujących terapii do walki z nowotworami krwi. Fundacja dofinansuje badania spółki kwotą 3,25 mln $.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *