Sieć DOZ będzie mogła przejąć spółkę Euro-Apteka

DOZ

Ten post dostępny jest także w języku: English

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie spółek Euro-Apteka, Super Zdrowie i MLV18 przez DOZ, pod warunkiem, że sieć sprzeda jedną z aptek. Taka decyzja została podyktowana przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wydanie warunkowej zgody na akwizycję spółek spowodowane jest możliwością ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku w Goleniowie, w województwie zachodniopomorskim. Zdaniem Tomasza Chróstnego, prezesa UOKiK, przeprowadzona przez urząd analiza pokazała, że sprzedaż apteki w Goleniowie pozwoli na uniknięcie negatywnych skutków transakcji na lokalnym rynku. Według obowiązujących warunków punkt „Euro-Apteka” przy ul. Szczecińskiej 4a w Goleniowie będzie musiała zostać sprzedana, jednak nabywca nie może być związany z grupą kapitałową DOZ. Ponadto kupujący musi zostać zaakceptowany przez UOKiK.

Kolejnym warunkiem jest konieczność dodania klauzuli do umowy kupna, w której nabywca zobowiąże się do kontynuowania w placówce działalności aptecznej. Treść klauzuli również będzie musiała zostać zaakceptowana przez prezesa UOKiK, a firma DOZ będzie musiała złożyć sprawozdanie z realizacji warunku do Urzędu.

Jak wynika z przyjętego przez UOKiK orzecznictwa, konkurencja pomiędzy aptekami zachodzi na obszarze kilometra. Jest to związane z preferencjami konsumentów, którzy najchętniej korzystają z aptek zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni. Ważnym aspektem jest również możliwość dotarcia do apteki pieszo. Osoby dojeżdżające do punktów aptecznych to z reguły mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek.

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Jak wynika z komunikatu wydanego przez Urząd, prezes UOKiK nie mógł zastosować w tym przypadku innych aktów prawnych, takich jak prawo farmaceutyczne, a zgoda na koncentrację oparta była na przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykorzystał on przesłankę dotyczącą wpływu na konkurencję. Decyzja Urzędu jest ważna przez dwa lata, a w trakcie jej podejmowania prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie lub też uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków.

Warto zauważyć, że zgodnie z przepisami transakcja powinna zostać zgłoszona do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorący w niej udział przedsiębiorcy osiągnęli w poprzednim roku łączny obrót przekraczający 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Firma DOZ należy do grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i zarządza m.in. aptekami „DOZ Apteki dbam o zdrowie”. Z kolei przejmowane przez nią spółki są częścią grupy kapitałowej EA, która zarządza aptekami „Euro-Apteka” i „Polonez”.

Podobne wpisy