Sieć szpitali nie poprawiła dostępu do AOS

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według analizy danych NFZ przeprowadzonej przez Jarosława Kozerę, eksperta ds. zarządzania w opiece zdrowotnej, jedno z głównych założeń reformy pod nazwą sieć szpitali, czyli zwiększenie dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), nie zostało spełnione. W nowym systemie nie działa również procedura, według której bardziej skomplikowane przypadki miały trafiać do szpitali znajdujących się na wyższym poziomie w sieci.

Szpitale w sieci nie kierują świadczeń do AOS

Przyznanie całościowego budżetu szpitalowi miało zmotywować kadrę zarządzają do bardziej efektywnego zarządzania środkami finansowymi. Część procedur miało być kierowanych z opieki szpitalnej do tańszego AOS. Z danych NFZ (I-III kw. 2018 w porównaniu do I-III kw. 2017) wynika jednak, że po wprowadzeniu sieci szpitale wykonują minimalnie więcej świadczeń drobnych (w tym diagnostyki) w trybie hospitalizacji. Jest więc odwrotnie niż zakładała reforma. Jednocześnie zaobserwowano, że w szpitalach należących do sieci pewne świadczenia (małe zabiegi górnej części układu rozrodczego, usunięcie zaćmy niepowikłanej z wszczepieniem soczewki, średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego) były wykonane w formie leczenia stacjonarnego całodobowego. Tymczasem w szpitalach poza siecią te same świadczenia wykonywane były w większości w tańszych formach pośrednich tj. formach dziennych. Według przytaczanej analizy, wykonanie wszystkich świadczeń poza siecią pozwoliłoby w ramach tych samych środków, na wykonanie dodatkowych 5 tys. zaćm, 7 tys. kolonoskopii i 4 tys. małych zabiegów górnej części układu rozrodczego.

Sieć szpitali nie wpłynęła na zmianę struktury świadczeń

Co więcej, w szpitalach poziomu ogólnopolskiego (szpitalach uniwersyteckich, instytutach, szpitalach resortowych) udział świadczeń zaliczanych do świadczeń specjalistycznych, dużych i kompleksowych spadł z 28,7% do 28,0%. Przeniesienie z innego szpitala stanowiło tylko 0,6% w strukturze wszystkich przyjęć. W okresie I-III kw. 2017 w porównaniu do I-III kw. 2018 r. odsetek ten był identyczny. W odniesieniu do poziomów szpitali w sieci, nie odnotowano znaczących zamian dotyczących migracji pacjentów z niższych do wyższych poziomów.

Ogólnie rzecz biorąc, dane dotyczące struktury udzielanych świadczeń nie obrazują zmian na przestrzeni analizowanego okresu. W żadnym zakresów nie odnotowano zmiany wyżej niż 1,0%. Największa zmiana nastąpiła w zakresie kardiologii z 8,6%udziału do 9,6%.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie 15,9 milionów rekordów pacjentów, niemal 178 mln rekordów procedur za lata 2017-2018 oraz ponad 10 mln rekordów pozyskanych z aplikacji Kontrakty NFZ za lata 2019-2017. Wnioski z analizy zostały przedstawione na konferencji „Hospital & Healthcare Management 2019”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *