Szpitale kliniczne w ekstremalnie trudnej sytuacji

zlotowki pieniadze

Ten post dostępny jest także w języku: English

Polska Unia Szpitali Klinicznych (PUSK) wzywa do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się szpitale kliniczne w Polsce. Zdaniem Unii, chociaż placówki takie od lat borykają się z rozmaitymi problemami, w ciągu ostatnich kilku miesięcy osiągnęły one kres możliwości bezpiecznego funkcjonowania.

Wzrost wynagrodzeń gwoździem do trumny

Według danych zebranych z 32 szpitali klinicznych i przedstawionych w raporcie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, w I połowie 2019 r. skumulowany wynik ze sprzedaży placówek wyniósł -428 mln zł. Jednocześnie, wynik netto to blisko -220 mln zł.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania przekroczyły już natomiast 5,4 mld zł, z czego 2,4 mld zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.

W I połowie 2019 r. koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy badanych placówek wyniosły 1,7 mld zł. To wzrost o ponad jedną trzecią w porównaniu z pierwszą połową 2017 r. Jeszcze bardziej wzrosły koszty dyżurów, z 102 mln zł w I połowie 2017 r. do 188 mln zł dwa lata później (84%). PUSK nie ukrywa, że do dramatycznej sytuacji placówek przyczynił się szereg regulacji płacowych narzuconych w ostatnich miesiącach przez Ministerstwo Zdrowia. Spowodowały one „degradację systemu płac w szpitalach”.  Oznacza to, że chociaż dyrektorzy szpitali otrzymali od NFZ dodatkowe środki (przychody z NFZ wzrosły o 27% w ciągu dwóch lat), zostały one jednoznacznie przeznaczone na wzrost wynagrodzeń.

koszty szpitale kliniczne

PUSK: W 2020 dalszy wzrost kosztów

Według PUSK, do bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitali klinicznych przyczynia się również obecnie obowiązująca wycena procedur. Nie była ona aktualizowana od wielu lat. Dodatkowo, nie odzwierciedla ona kosztów ponoszonych przez szpitale, które są ośrodkami o najwyższym stopniu referencyjności i wykonują wysokospecjalistyczne procedury. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia najnowocześniejszej aparatury i najwyższej klasy kadry medycznej.

W 2020 r. koszty związane z wynagrodzeniami będą dalej rosły, z uwagi na wzrost płacy minimalnej. Dotyczyć to będzie m.in. salowych, pracowników technicznych czy portierów. Co za tym idzie, ich płace zostaną zrównane z wynagrodzeniami pracowników kwalifikowanych, takich jak fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni. PUSK podkreśla, że podmioty lecznicze nie będą w stanie sprostać roszczeniom finansowym powstałym w ten sposób. Oprócz wzrostu płac, w 2020 r. mają również wzrosnąć koszty energii elektrycznej i utylizacji odpadów, czy też usług takich jak catering i sprzątanie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *