Szpitale Polskie z wnioskiem o upadłość

Szpitale Polskie

Ten post dostępny jest także w języku: English

W związku z sytuacją ekonomiczno-społeczną spółki Szpitale Polskie S.A. firma zdecydowała się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie spółka zapewnia, że wszelkie kontrakty z NFZ będą nadal realizowane, a szpitale należące do firmy będą funkcjonować. Spółka wyjaśniła, że trwają rozmowy w sprawie przejęcia firmy przez inny podmiot zarządzający, a złożenie wniosku o upadłość ma pomóc spółce w przeprowadzeniu restrukturyzacji przy wsparciu finansowym nowego operatora.

Zarząd spółki Szpitale Polskie S.A. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości firmy 15 października 2021 r. Zgodnie z komunikatem spółki, decyzja zarządu związana jest z przepisami prawa upadłościowego, które nakłada obowiązek złożenia wniosku o upadłość w przypadku wystąpienia warunków, które podają przepisy. Jak wyjaśnia Jakub Michalak, menedżer i doradca restrukturyzacyjny, który swoją funkcję objął we wrześniu br., podjęta decyzja ma na celu ochronę interesu ogółu wierzycieli spółki, m.in. dostawców, którzy nie otrzymywali zapłaty. Wniosek, który został złożony po weryfikacji ksiąg i ocenie ogólniej kondycji spółki, pozwoli na uruchomienie odpowiedniej procedury mającej rozwiązać problemu finansowe spółki.

Jak dodaje Michalak, spółka nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych wobec dostawców oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uruchomiona procedura upadłościowa pozwoli natomiast na przeprowadzenie restrukturyzacji szpitali oraz zmianę operatora na podmiot wypłacalny.

Do spółki Szpitale Polskie S.A. należą dwa specjalistyczne centra: Szpital Polski w Sztumie oraz szpital w Drawsku Pomorskim. W ramach placówki prowadzonej w Sztumie pacjenci mogą korzystać z 15 oddziałów, zespołu poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych. Placówka oferuje również rehabilitację oraz udostępnia swoim pacjentom Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Natomiast w Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim działa 7 oddziałów oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

AHP chce przejąć placówki spółki Szpitale Polskie

Firmą, która jest zainteresowana nabyciem akcji spółki Szpitale Polskie jest American Heart of Poland. Jest to spółka matka firmy NAFIS, która wybudowała oraz jest odpowiedzialna za prowadzenie oddziału kardiologicznego w szpitalu w Drawsku Pomorskim. Zgodnie z zapowiedziami AHP szpital ma działać bez zmian, a w przyszłości planowane jest zwiększenie zatrudnienia, a także poprawa warunków płacowych personelu. W placówce mają pojawić się nowe sprzęty medyczne, takie jak rezonans magnetyczny, nowy angiograf oraz karetki. AHP chce także rozbudować laboratorium, a także poszerzyć zakres oferowanych usług. Firma planuje również rozwinąć świadczenia ambulatoryjne na sąsiadujące powiaty, takie jak powiat świdwiński i łobeski.

AHP to jedna z większych w Europie firm, które specjalizują się w dziedzinie kardiologii, a także największa tego typu firma w Polsce. Ma ona 26 oddziałów kardiologicznych oraz prowadzi uzdrowisko Ustroń i własne Centrum Badawcze. Firma AHP kilka lat temu przejęła Szpital Polski im. św. Elżbiety w Katowicach, który poprzednio należał do spółki Szpitale Polskie S.A.

Podobne wpisy