Raport PMR: Szpitale prywatne z szansą na zysk w 2021 r.?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Z badania przeprowadzonego przez PMR wśród wszystkich typów szpitali wynika, że pomimo napływu chorych w czasach zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19, ogólnie rzecz biorąc wszystkie rodzaje szpitali zmniejszyły zakres swojej działalności w czasach epidemii. Jakie są zatem prognozy ich sytuacji finansowej na 2021 r.?

Strata szpitali publicznych pogłębia się

Ogólnie rzecz biorąc, większość respondentów badania PMR szacowała, że w 2020 r. odnotuje stratę. Warto zaznaczyć, że pomimo względnie dobrej oceny sytuacji finansowej częściej straty spodziewały się szpitale publiczne i przekształcone niż prywatne. Szpitale publiczne są w Polsce w najgorszej sytuacji finansowej – procentowo najwięcej z nich osiąga tu od wielu lat stratę netto i nawet konieczność wykonywania procedur w czasie pandemii nie uratuje wielu z nich przed ujemnym wynikiem finansowym. W jednostkach tych trudniejsza jest również polityka zarządzania kosztami, która przy obecnych zasadach działania systemu dalej nie jest elastycznie dostosowana do sytuacji ekonomicznej. Z analizy wyników finansowych szpitali publicznych przeprowadzonej przez PMR wynika, że średnia strata szpitali publicznych na przestrzeni ostatnich lat (2016-2019) pogłębiała się z roku na rok. Podobnie było w przypadku szpitali przekształconych, operujących jako spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Jedynie szpitale będące w rękach prywatnych odnotowywały zysk netto.

Co więcej, pomimo pogarszających się warunków zewnętrznych, średni zysk netto w sektorze prywatnym wrósł w analizowanym okresie z 0,9 mln do 2,1 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że wynikało to bardziej z dobrego zarządzania niż wzrostu przychodów, który w analizowanym okresie był w szpitalach prywatnych najniższy ze wszystkich analizowanych typów własności jednostek szpitalnych (wyniósł on 25% w 2019 w porównaniu do roku 2016). Jasne jest również, że w przypadku braku pozytywnego wyniku w sektorze prywatnym jednostka odnotowująca stratę prędzej czy później znika z rynku lub zmienia właściciela, natomiast w publicznym możliwe jest jej wieloletnie funkcjonowanie. Więcej na temat sytuacji lecznictwa zamkniętego w Polsce pisaliśmy ostatnio tutaj.

Szpitale z większą ilością pracy, ale też z nowymi problemami

Jeśli chodzi o prognozowaną sytuację finansową w nadchodzącym roku, wśród szpitali zanotowaliśmy pogorszenie nastrojów – tylko 3% spodziewa się poprawy. Warto zaznaczyć, że w momencie przeprowadzania badania oprócz nienajlepszych wyników finansowych, niepokój budziła m.in. wysokość przyszłego kontraktu, duża liczba zachorowań (tzw. „druga fala”) i niepewność co do kierunku rozwoju pandemii. Badanie przeprowadzano również przed ogłoszeniem sukcesów w pracach nad szczepionką na COVID-19. Szpitale publiczne najrzadziej ze wszystkich typów szpitali prognozują pogorszenie (50%). Wydaje się więc, że czują się one najbardziej stabilnie w obecnej sytuacji.

Jak wynika z naszych szacunków, możliwość zabezpieczenia części przychodów nie przełoży się jednak na poprawienie wyniku finansowego netto w roku 2020. Wątpliwe jest również uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w szpitalach publicznych w roku 2021. Natomiast szpitale prywatne, pomimo stagnacji w sektorze, mają szanse na zysk netto, a co za tym idzie inwestycje w rozwój nowych procedur, aczkolwiek ze względu na skalę działania i bariery zewnętrze – w niszowym zakresie.

wykres sytuacja finansowa szpitali

Szczegółowe informacje o wynikach finansowych szpitali i ich planach inwestycyjnych znajdują się w raporcie PMR: „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2021. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw„.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *