Telekonsultacje już powszechne: czy odpowiadają potrzebom pacjentów?

Telemedycyna PMR In-sector

Ten post dostępny jest także w języku: English

Sześciu na dziesięciu Polaków skorzystało z usługi telekonsultacji w ostatnich 3 miesiącach, wynika z badania PMR przedstawionego podczas spotkania PMR In-Sector Insight: „Telemedycyna – oczekiwania pacjentów i rozwój rynku w 2020 i 2021 r.”, które odbyło się 25 lutego.

Gwałtowny rozwój telekonsultacji w 2020 r.

Na potrzeby spotkania PMR przeprowadził badanie na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1 000 dorosłych Polaków. Badanie to wykazało, że znaczący odsetek społeczeństwa – 6 na 10 Polaków – odbyło w ostatnich 3 miesiącach konsultację za pomocą rozwiązań telemedycznych. Badanie nie różnicowało odpowiedzi na usługi prywatne i publiczne.

Jeżeli chodzi o monitorowanie funkcji życiowych, to aż 10% Polaków przyznaje się do skorzystania z takiej usługi. Uwzględnione są tu świadczenia, które zlecone przez lekarza lub ewentualnie innego pracownika medycznego i koordynowane przez placówkę opieki zdrowotnej, jak również odpowiedzi osób, które korzystały z aplikacji na telefony komórkowe i zegarków typu smartwatch.

Na uwagę zasługuje dość wysoki odsetek wskazań na telerehabilitację (7%) – w tym przypadku najczęściej z takiej usługi skorzystali mężczyźni, osoby do 34 roku życia oraz osoby o najwyższych dochodach.

Ogólnie rzecz biorąc, wskazania na wszystkie typy usług były wyższe niż na przełomie marca i kwietnia 2020 r., kiedy PMR przeprowadził analogiczne badanie. Okazuje się więc, że telemedycyna stała się codziennością. Warto jednak zaznaczyć, że tylko 14% respondentów nie zgłosiło żadnych problemów w związku ze skorzystaniem z usługi telemedycznej.

Profil demograficzny osób korzystających z telemedycyny

Czynnik wieku przestał różnicować dostęp do telekonsultacji. Jeszcze w kwietniu 2020 r. najczęściej z telekonsultacji korzystały osoby starsze – wynikało to z faktu, iż te osoby nie mogły odkładać w czasie wizyt i już na początku pandemii kontaktowały się często telefonicznie z lekarzami. Obecnie osoby w różnym wieku korzystają z telekonsultacji równie często.

Z telekonsultacji korzystają częściej kobiety (70%) niż mężczyźni (58%), co wiąże się z większą dbałością tej płci o zdrowie. Osoby z mniejszych miejscowości częściej niż mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców decydują się na taką usługę. Wynika to z gorszego dostępu do stacjonarnych placówek. Ze względu na większą świadomość zdrowotną, z telekonsultacji korzystają częściej osoby z wyższym wykształceniem.

Na spotkaniu przedstawiono również najnowszy szacunek rynku usług prywatnych medycznych na rok 2020 oraz prognozę na rok 2021 przygotowane przez zespół analityków i ekonometryków PMR. Uczestnicy wydarzenia poznali również wartość rynku usług telemedycznych w roku 2020 oraz prognozę na rok 2021 oraz oczekiwania pacjentów odnośnie telemedycyny – na podstawie wyników badania PMR.

Telemedycyna-PMR-In-Sector-slajd

 

Więcej informacji o rynku prywatnej opieki zdrowotnej oraz rynku usług telemedycznych w Polsce w raporcie PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026” oraz na wydarzeniu branżowym PMR II Forum Private Healthcare 2022.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *