Telemedycyna Polska: prawie 100% wzrost przychodów w IV kw. 2020

stetoskop telefon

Ten post dostępny jest także w języku: English

W IV kw. 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Telemedycyna Polska wzrosły o 96% r/r i wyniosły 1 997 tys. zł. W całym 2020 r. przychody spółki, która specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju wyniosły 5 007 tys. zł i wzrosły o 0,2% w stosunku do poprzedniego roku.

Dobra końcówka roku dla Telemedycyny Polskiej

Ostatni kwartał roku okazał się dobry dla spółki Telemedycyna Polska, która specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych i placówek medycznych na terenie całej Polski. W IV kw. 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o 96% r/r i wyniosły 1 997 tys. zł. W całym 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 5 007 tys. zł i wzrosły o 0,2% w stosunku do poprzedniego roku, jednocześnie zysk netto Telemedycyny Polskiej wyniósł 325 tys. zł w 2020 r. Dla porównania, rok wcześniej spółka odnotowała stratę w wysokości 118 tys. zł.

Telemedycyna Polska dostrzega szansę na rozwój w związku z pandemią COVID-19

W raporcie za IV kw. 2020 r. spółka podała, że pacjenci ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi są w grupie narażonej na zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i stanowią coraz większe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. Podobnie jest w przypadku m.in. osób starszych. W ocenie spółki, świadomość rynku o korzyściach płynących z rozwiązań telemedycznych i teleopiekuńczych staje się w czasach pandemii coraz większa. Spółka odczuła jednak w wybranych obszarach prowadzonej działalności przejściowe negatywne efekty pandemii związane np. z czasowym zamknięciem części przychodni będących klientami firmy, ale w średnim i w długim terminie Telemedycyna Polska dostrzega szanse na rozwój. Oferta spółki w zakresie wielu usług jest skierowana do osób starszych, które są grupie większego ryzyka w zakresie COVID-19, co dodatkowo powinno sprzyjać zapotrzebowaniu na usługi telemedyczne.

Telemedycyna Polska specjalizuje się w usługach kardiologicznych dla pacjentów indywidualnych i placówek medycznych w Polsce. Od 2010 r. spółka jest notowana na GPW. Telemedycyna Polska posiada własne Centrum Telemedyczne zatrudniające lekarzy specjalizujących się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej. Centrum działa przez cały rok, przez całą dobę. W ofercie spółki jest oferta Kardiotele – całodobowa teleopieka kardiologiczna, w ramach której pacjenci wyposażeni są w przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać dane przez telefon i konsultować je z lekarzem z Centrum Telemedycznego.

Więcej informacji na temat prywatnego rynku usług telemedycznych w Polsce podczas webinaru PMR In-Sector Insight: Telemedycyna – oczekiwania pacjentów i rozwój rynku w 2020 i 2021 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *