Czy nie będzie można odmówić wykonania testu covid zleconego przez pracodawcę? 

Will it be impossible to refuse a covid test ordered by an employer? 

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, podwładny nie będzie mógł odmówić wykonania testu zleconego przez pracodawcę. Stwierdził dodatkowo, że jeśli firma zleci wykonanie testu, to osoba nie zostanie wysłana na kwarantannę. Projekt, który pozwoli firmom badać pracowników, zdaniem ministra zdrowia, jest rozwiązaniem kompromisowym.

Uznaliśmy, że pracodawca powinien mieć możliwość walidacji testu, a nie szczepienia. O ile pierwsza wersja, która dotyczyła szczepień, wywołała więcej dyskusji, o tyle temat możliwości zachowania przez pracodawcę bezpiecznego środowiska pracy i weryfikacji testu, w mojej ocenie, wywołuje mniej emocji” – zapowiedział minister w Radiu ZET.

Podwładny nie będzie miał prawa odmówić wykonania testu, zdaniem Niedzielskiego: „To będą przepisy, które dadzą pracodawcy prawo na poziomie ustawowym. Pracodawca może z niego nie skorzystać, ale jeśli to zrobi, to może wyciągać konsekwencje służbowe, określone w kodeksie pracy.

Według ministra zdrowia o tym, czy test pracowniczy będzie mógł być wykonywany dwa, trzy, czy pięć razy w każdym tygodniu, będzie decydował poziom zainteresowania. Ponadto, w przeciwieństwie do badania zleconego przez lekarza, badanie zlecone przez pracodawcę nie wymaga poddania pracownika kwarantannie.

Podobne wpisy