Tomma Diagnostyka Obrazowa rośnie w Bydgoszczy

rezonans magnetyczny

Ten post dostępny jest także w języku: English

Tomma Diagnostyka Obrazowa inwestuje w rynek usług diagnostyki obrazowej. Nabyła ona spółkę Bonus Diagnosta, która prowadzi dwie pracownie rezonansu magnetycznego w Bydgoszczy.

Tomma Diagnostyka Obrazowa wchodzi na nowy rynek

Wraz z przejęciem 100% udziałów w Bonus Diagnosta, Tomma Diagnostyka Obrazowa weszła do Bydgoszczy. Spółka nie prowadziła wcześniej pracowni w tym mieście. Pracownie rezonansu magnetycznego Bonus Diagnosta zlokalizowane są na terenie Szpitala św. Łukasza oraz w Centrum Medycznym Gizińscy.

To 26 lokalizacja Tomma, biorąc pod uwagę miasta. Spółka nadal szuka celów akwizycyjnych oraz planuje w najbliższej przyszłości otwieranie nowych pracowni pod marką Tomma. W ostatnim czasie Tomma uruchomiła pracownie rezonansu magnetycznego w Białymstoku (styczeń 2019 r.), Gdyni (grudzień 2018 r.) oraz Opolu (listopad 2018 r.).

Diagnostyka obrazowa bardzo perspektywiczna

Tar Heel Capital, fundusz private equity, do którego należy Tomma, uważa segment diagnostyki obrazowej za jeden z najbardziej perspektywicznych w Polsce. Wynika to z faktu niskiego nasycenia aparaturą do badań diagnostycznych w porównaniu do innych krajów OECD. Potwierdzają to dane PMR. Z naszego raportu wynika, że w latach 2018-2023 segment usług diagnostyki obrazowej w Polce będzie rozwijał się w średniorocznym tempie 5,7% (CAGR). Należy pamiętać, że segment badań diagnostyki obrazowej, zwłaszcza tych kosztochłonnych jak jest silnie uzależniony od finansowania NFZ. Dlatego też czynnikiem rozwoju jest z pewnością zniesienie limitów na badania tomografii komputerowej i rezonansu, co nastąpiło w kwietniu 2019 r.

Od momentu przejęcia przez Tar Heel Capita w 2014 r., przychody Tomma rosną z tempie 40,5% średniorocznie (CAGR). W 2018 r. spółka wykonała badania tomografii, resonansu, USG i RTG u blisko 200 tys. pacjentów.

Więcej informacji o aktualnych trendach na rynku diagnostyki obrazowej w raporcie PMR „Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *