PMR: Ubezpieczenia i abonamenty motorem rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Jak wynika z cyklicznego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”,  w ciągu najbliższych sześciu lat prywatne ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne pozostaną najszybciej rozwijającymi się segmentami na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce, którego wartość – wraz z wydatkami na leki i nieleki – osiągnie 69 mld zł w 2023 r.

Pozytywna sytuacja ekonomiczna napędza wzrost rynku

Wysoki wzrost PKB (rekordowa dynamika 4,6%) oraz słabość publicznej służby zdrowia były w 2017 r. silnymi determinantami wzrostu na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, który zanotował dynamikę na poziomie około 7%. W latach 2018-2019 dynamika rynku pozostanie wysoka, co będzie związane z silną konsumpcją gospodarstw domowych z jednej strony oraz dobrą sytuacją na rynku pracy (niskie i nadal spadające bezrobocie) i wysokimi nakładami inwestycyjnymi w gospodarce z drugiej strony.

W horyzoncie prognozy tempo wzrostu wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej będzie wyhamowywać z uwagi na spodziewane spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych. Po oczekiwanym wyhamowaniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r., w kolejnych latach spodziewane jest jego dalsze spowolnienie aż do poziomu około 2,7% w 2023 r. (według prognoz PMR), co również znajdzie przełożenie w niższym tempie wzrostu rynku prywatnej opieki medycznej.

Rosną oczekiwania pacjentów

W latach 2018-2023 świadczenia opłacane bezpośrednio z kieszeni pacjenta (FFS) będą trzecim najszybciej rozwijającym się segmentem na rynku prywatnej opieki medycznej, po ubezpieczeniach zdrowotnych i abonamentach medycznych. Wzrost w segmencie FFS napędzany jest przez wysoką dynamikę konsumpcji gospodarstw domowych oraz wzrost dochodu rozporządzalnego (na który wpływa dodatkowo program Rodzina 500+).

Wzrost na rynku FFS stymulować będą również wzrost oczekiwań co do jakości oferowanych usług (w związku z bogaceniem się społeczeństwa i wzrostem świadomości zdrowotnej pacjenci tacy są w stanie zapłacić wysoką cenę za usługę medyczną, ale oczekują w zamian wysokiego poziomu świadczeń i szybkiego wyleczenia) oraz rozwój placówek specjalistycznych (i wysokospecjalistycznych) ukierunkowanych na klienta FFS, zarówno niezależnych, jak i powiązanych z sieciami medycznym.

Nie bez znaczenia jest również fakt starzenia się społeczeństwa i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co wpływa ogółem na wzrost popytu na usługi medyczne (chociaż obniża to potencjalną liczbę klientów korporacyjnych ubezpieczeń i abonamentów). Dodatkowo część z tych osób, przyzwyczajona do prywatnej opieki medycznej zapewnianej przez pracodawcę w ramach abonamentów i ubezpieczeń, może decydować się na kontynuowanie leczenia w prywatnych placówkach, również po przejściu na emeryturę.

Prywatna opieka medyczna standardem korporacyjnym?

W ciągu 2017 r. rynek pracy ewaluował w kierunku rynku pracownika – pozyskanie i utrzymanie dobrego pracownika jest coraz większym wyzwaniem dla pracodawcy, a świadczenia pozapłacowe – w tym opieka medyczna (zwłaszcza w rozszerzonym zakresie) – mogą stanowić przewagę danego pracodawcy.

Dodatkowo, opieką medyczną interesują się nie tylko największe korporacje, ale również, coraz częściej, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że często założycielami MŚP są osoby wcześniej pracujące w korporacjach i przyzwyczajone do prywatnej opieki medycznej, dlatego też chętnie oferują takie dodatkowe świadczenie swoim pracownikom. Co więcej, sami pracownicy, widząc trendy rynkowe, upominają się o takie świadczenia.

Metodologia

Na wartość rynku składają się wydatki na leki i nieleki z kieszeni pacjenta, również sprzęt medyczny kupowany w aptekach; FFS – wizyty lekarskie, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne opłacane z własnej kieszeni w gabinetach lekarskich i przychodniach; abonamenty oferowane przez firmy medyczne wraz z usługami medycyny pracy; ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz opłaty w szarej strefie, np. „dowody wdzięczności” dla lekarzy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *