Voxel: 5,6 tys. badań PET w I połowie 2019

pet ct siemens

Ten post dostępny jest także w języku: English

W pierwszej połowie 2019 r. Voxel wykonał 131 tys. badań w ramach diagnostyki obrazowej. Z tego, ponad 107 tys. stanowiły badania rezonansu magnetycznego (RM), tomografii komputerowej (TK) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Przychody z tych badań wyniosły w ciągu sześciu miesięcy 56 mln zł.

Badania TK, RM oraz PET generują 59% przychodów

Voxel oferuje szeroki zakres badań z zakresu diagnostyki obrazowej, ale specjalizuje się w tych najbardziej zaawansowanych, tzn. TK, RM i PET. Te trzy rodzaje badań odpowiadały w pierwszej połowie 2019 r. za 82% wszystkich wykonanych przez spółkę badań. Jednocześnie, wygenerowały one 59% całkowitych przychodów firmy (oprócz diagnostyki obrazowej, Voxel generuje również przychody z usług teleradiologicznych, badań klinicznych/farmaceutycznych oraz produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków).

Ogółem, w ciagu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. liczba badań diagnostycznych wykonanych przez Voxel wyniosła 131 tys., co stanowiło wzrost o 13% rok do roku. W I połowie 2018 r. liczba badań wykonanych przez Voxel wzrosła o 8%, o czym pisaliśmy tutaj.

voxel tk rm pet

Działalność Voxel bazuje na NFZ

W I połowie 2019 r. 65% całkowitych przychodów Voxel pochodziło z badań diagnostyki obrazowej refundowanych przez NFZ. Za kolejne 16% przychodów odpowiadały badania komercyjne, tzn. te realizowane dla szpitali publicznych i niepublicznych (które działają w ramach NFZ) oraz prywatnych firm medycznych. Pacjenci prywatni odpowiadali za 6% łącznych przychodów.

Na koniec czerwca 2019 r., Voxel prowadził 13 pracowni TK, 17 pracowni RM oraz 7 pracowni PET (z czego 5 realizowało badania w ramach NFZ; kontaktu nie posiadały pracownie w Katowicach i Jeleniej Górze). W kwietniu 2019 r. Voxel sfinalizował przejęcie spółki Hannah, która prowadziła pracownię TK oraz nowopowstałą pracownię RM w Szpitalu im. św. Rodziny w Warszawie. Voxel liczy, że ze względu na technicznie zaawansowany (3T) system RM, możliwe będzie wykonywanie w Warszawie większej liczby badań komercyjnych i prywatnych.

Voxel poinformował jednocześnie o prowadzonej analizie potencjalnych celów akwizycyjnych. Ewentualne transakcje mogą być zrealizowane w 2019 i 2020 r. W ramach diagnostyki obrazowej, spółka może przejąć pięć pracowni RM oraz jedną pracownię TK (wszystkie wykonują badania refundowane).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *