Vratislavia Medica: Spór wykonawcy z inwestorem przybiera na sile

vratislavia medica

Ten post dostępny jest także w języku: English

Trwa spór między spółką Medico-Investment, należącą do Grupy Hasco, a firmą Awbud. Jego przedmiotem jest zapłata wykonawcy części należności za budowę wrocławskiego szpitala Vratislavia Medica.

Awbud chce zapłaty 15,5 mln zł

Kontrakt pomiędzy Awbud a Medico-Investment został zawarty w 2015 r. Dotyczył on generalnego wykonawstwa prywatnego szpitala Vratislavia Medica i opiewał na kwotę 58 mln zł. Obiekt został oddany do użytkowania w sierpniu 2017 r., a od listopada 2017 r. przyjmuje pacjentów. Spółka Awbud twierdzi jednak, że nie otrzymała całego wynagrodzenia za inwestycję. Ma to wynikać z faktu, że inwestor od dwóch lat nie wyraża zgody na odbiór umowy. Awbud jest również obciążany połową kosztów eksploatacji obiektu.

Awbud w maju br. odstąpił od umowy z winy inwestora, a Medico-Investment został obciążony karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy. Daje to kwotę ponad 5,8 mln zł. Spółka nie zapłaciła również Awbudowi faktury na ponad 9,6 mln zł za prace budowlane i zagospodarowanie terenu naokoło szpitala.

Na początku sierpnia Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz spółki Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment. Łączna kwota w sądowym nakazie zapłaty to ponad 15,45 mln zł.

Medico-Investment: Roszczenia Awbudu są bezzasadne

W wydanym oświadczeniu, spółka Medico-Investment podkreśla, że sądowy nakaz zapłaty ma charakter nieprawomocny. Został on wydany na posiedzeniu niejawnym i bez udziału stron, wyłącznie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Awbud. Spółka zaznacza, że po otrzymaniu pozwu z nakazem wniesie sprzeciw, co sprawi, że wydany nakaz zapłaty utraci moc. Inwestor szpitala podkreśla, że jego zdaniem roszczenia Awbudu są bezzasadne, na co ma przedstawić dowody.

Zarząd Medico-Investment twierdzi również, że przysługuje mu szereg roszczeń wynikających z nienależytego wykonywania przez Awbud umowy. Miało to doprowadzić do blisko trzyletniego opóźnienia w dochowaniu terminów zapisanych w umowie. Dodatkowo, Awbud nie rozliczył się ze wszystkimi podwykonawcami, a z częścią pozostaje w sporach sądowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *