Wydatki na refundację leków wzrosną?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Zgodnie z założeniami dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, planowane jest określenie faktycznego budżetu na refundację na sztywnym poziomie 16,5-17% wydatków na świadczenia zdrowotne w Polsce.

Wydatki refundacyjne obejmować będą wydatki Narodowego Funduszu Zdrowie (NFZ) na refundację apteczną, programy lekowe i chemioterapię oraz wydatki Ministerstwa Zdrowia (MZ) na leki nabywane centralnie w ramach programów zdrowotnych. Założony próg uwzględnia również kwoty nadpłacone lub zwrócone przez płatnika w związku z realizacje instrumentów dzielenia ryzyka.

Obecnie określony jest maksymalny poziom wydatków na refundację, jako 17% budżetu NFZ. W praktyce na ten cel Fundusz przeznacza 13-14% wydatków. Oznacza to, że gdyby nowe zasady obowiązywały w 2019 r., wydatki NFZ na refundację wyniosłyby około 13,5 mld zł, zamiast 12,2 mld zł ustalonych obecnie.

Odpowiednie zmiany w ustawie refundacyjnej mogą zostać wprowadzone jeszcze w tym roku, zgodnie z informacjami Dziennika Gazety Prawnej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *