Zadłużenie szpitali: Tak źle nie było od 15 lat

Ten post dostępny jest także w języku: English

Na koniec 2018 r. zobowiązania ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) osiągnęły rekordowy poziom od 2003 r. Jak wynika  z danych podanych przez MZ wyniosły one, według wstępnych danych, aż 12,8 mld zł. To wzrost o ponad 1 mld w porównaniu do końca 2017 r. Warto jednak podkreślić, że MZ podało dane w połowie marca, podczas termin ich nadsyłania minął dopiero wraz z końcem miesiąca. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna,  obecnie zobowiązania te mogą wynosić 13,7 mld zł, a finalnie mogą zbliżyć się jeszcze bardziej do granicy 14 mld zł.

Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku zobowiązań wymagalnych. Chodzi tutaj o zobowiązania, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone (np. niezapłacone faktury). Ich wysokość według wstępnych danych MZ wyniosła 1,6 mld zł na koniec 2018 r. (finalnie może to być około 1,8 mld zł). Chociaż wzrosły one o kilkaset milionów złotych w porównaniu z końcem 2017 r., są niższe niż jeszcze kilka lat temu. Na koniec 2013 r. zobowiązania wymagalne przekraczały bowiem 2 mld zł.

Dane MZ obejmują zarówno szpitale, przychodnie, jak i poradnie. Zdecydowana większość zadłużenia jest jednak generowana przez szpitale. W przypadku zobowiązań wymagalnych, 80% z ich wartości pochodzi z zaledwie 4% szpitali.

Trudną sytuację finansową szpitali publicznych potwierdza badanie przeprowadzone pod koniec 2018 r. przez PMR. Aż 60% respondentów z tego rodzaju placówek oceniało, że sytuacja finansowa szpitala jest gorsza w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednocześnie była to najgorsza ocena sytuacji finansowej w ostatnich latach.

Więcej informacji w raporcie PMR: Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *