Sanofi poszuka nowych terapii dzięki analizie big data

Ten post jest także dostępny w języku: polski

Sanofi przeanalizuje big data na temat pacjentów w czasie rzeczywistym

Firma farmaceutyczna Sanofi i Google zawarły porozumienie o współpracy. Celem być ma znalezienie przez potentata farmaceutycznego nowych kierunków rozwoju w kontekście opracowywania nowych leków. Firmy stworzą wspólny InnovationHub, dzięki któremu analizowane będą tzw. big data, czyli duże zbiory danych pochodzące z internetu.

Dane te będą dostępne firmie w czasie rzeczywistym (real time). Dzięki tym działaniom i głębokiej analityce, Sanofi liczy na lepsze rozpoznanie pacjentów i ich schorzeń, możliwość zwiększenia przez koncern wydajności operacyjnej oraz zwiększenie doświadczenia pacjentów i klientów Sanofi.

Big data to nie koniec współpracy z Google

Sanofi i Google będą współpracować również w innych aspektach. Sanofi planuje modernizację swojej infrastruktury. Będzie to polegać na przeniesieniu istniejących aplikacji biznesowych do platformy chmurowej – Google Cloud Platform (GCP).

Similar Posts

One Comment

  1. I lost my Job few months ago,my wife left me ,could not get income for my family, things was so tough and I couldn’t get anything for my children, not until a met a recommendation on a page writing how Mr Bernie Wilfred helped a lady in getting a huge amount of profit every 6 working days on trading with his management on the cryptocurrency Market, to be honest I never believe it but I took the risk to take a loan of $1000. and I contacted him unbelievable and I was so happy I earn $12,500 in 6 working days, the most joy is that I can now take care of my family I don’t know how to appreciate your good work Mr. Bernie Doran God will continue to bless you for being a life saver I have no way to appreciate you than to tell people about your good services.
For a perfect investment and good strategies contact Mr Bernie Doran via WhatsApp :+1(424)285-0682 or Telegram : @Bernie_fx or Gmail : Bernie.doranfx01@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *