Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Europie Środkowej 2019

Ten post jest także dostępny w języku: polski

PMR prezentuje zestaw infografik z raportu “Distribution on the pharmaceutical market in Central Europe 2019. Market analysis and development forecasts for 2019-2024”.

Ogółem, w regionie Europy Centralnej działalność prowadzi około 35,8 tys. placówek aptecznych. Liczba ta obejmuje apteki i punkty apteczne w sześciu krajach: Polsce, Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, Czechach i Słowacji. Nie uwzględnia ona drogerii (drugstores), a także aptek szpitalnych.Największa liczba placówek aptecznych w regionie, około 40% całości, działa w Polsce. W Bułgarii liczba aptek jest stosunkowo wysoka, biorąc pod uwagę populację tego kraju. W Słowacji z kolei, liczba placówek aptecznych jest najmniejsza spośród krajów regionu i wynosi nieco ponad 2 tys.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *