Indeks Koniunktury PMR dla szpitali najwyższy w jednostkach publicznych, ale czy na długo?

reka szpital lozko

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według badań przeprowadzanych przez PMR na rynku szpitalnym na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat, sytuacja na rynku lecznictwa zamkniętego była najgorsza na jesieni 2020 r. Dotyczy to wszystkich typów szpitali: publicznych, niepublicznych – operujących jako spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych. Wpływ na taką sytuację miało nie tylko ograniczenie procedur w związku z epidemią koronawirusa, ale również rosnące zadłużenie, nieadekwatne do postępu w medycynie finansowanie, jak również brak stymulantów dla rozwoju prywatnych inicjatyw, wynika z najnowszego raportu PMR „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2021. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw”.

Większość szpitali wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej w 2020 r.

W przypadku pytań o obecną sytuację finansową szpitala (jesień 2020 r.) w porównaniu do poprzedniego roku prawie 60% menedżerów szpitali odpowiada, że sytuacja jest gorsza. W ostatnich latach nie doszło w przypadku wielu procedur do zmiany wycen, a trudną sytuację szpitali w Polsce pogorszył kryzys spowodowany przez epidemię koronawirusa.

Wśród szpitali publicznych odsetek jednostek wskazujących na gorszą sytuację niż w roku 2019 jest jednak najniższy (37% ocenia ją jako zdecydowanie lub nieco gorszą). Przyczyną może być tutaj m.in. przyjmowanie przez nich najcięższych przypadków, których leczenie nie mogło być odłożone. W związku z tym zabezpieczyły one część przychodów, które były tracone przez jednostki wykonujące częściej procedury planowe.

Szpitale prywatne najbardziej poszkodowane?

Wskaźnik Koniunktury PMR na rynku szpitalnym osiąga obecnie najniższy poziom w prywatnych jednostkach, porównując go do innych rodzajów szpitali (publicznych i przekształconych). W roku 2020 osiągnął on poziom -5,7; przy najniższej możliwej wartości wskaźnika na poziomie -15. Jest to najgorszy wynik w całym okresie pomiaru (od 2012 r.). Wynika to z faktu przeprowadzania przez szpitale prywatne dużego odsetka procedur planowych, które musiały być w 2020 r. przełożone lub odwołane, jak również z recesji gospodarczej, która negatywnie wpływa na siłę nabywczą potencjalnych pacjentów prywatnego szpitalnictwa.

Dodatkowo, z analizy wysokości wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźnie, że koniunktura na rynku prywatnych szpitali pogarsza się od początku 2017 r., kiedy jasne już były założenia funkcjonowania sieci szpitali. W wyniku jej wprowadzenia część szpitali prywatnych straciła kontrakty, trudniejsze jest również wejście do publicznego systemu finansowania.

wykres liniowy indeks koniunktury

Szczegółowe informacje o wynikach finansowych szpitali i ich planach inwestycyjnych znajdują się w raporcie PMR: „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2021. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw„.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *