PMR exclusive

Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019

Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019

PMR prezentuje zestaw infografik z raportu: Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024. Prognozujemy średnioroczny wzrost…

Rynek produktów OTC w Polsce 2019

Rynek produktów OTC w Polsce 2019

PMR prezentuje zestaw infografik z raportu: Rynek produktów OTC w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024….

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018

W badaniu przeprowadzonym przez PMR, zapytaliśmy podmioty niepubliczne obecne na rynku telemedycyny o ich plany inwestycyjne do końca roku 2019….

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2018

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2018

Segment badań diagnostyki obrazowej, zwłaszcza tych kosztochłonnych jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i badania medycyny nuklearnej jest silnie uzależniony od…