Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2018

Segment badań diagnostyki obrazowej, zwłaszcza tych kosztochłonnych jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i badania medycyny nuklearnej jest silnie uzależniony od finansowania publicznego. Dlatego też czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na wartość rynku usług diagnostyki obrazowej jest polityka państwa w zakresie zawierania umów ze świadczeniodawcami oraz wysokość wydatków publicznych na diagnostykę. Z uwagi na dość stałe nakłady na ten cel w NFZ, prognozujemy stabilny i umiarkowany wzrost wartości rynku usług diagnostyki obrazowej. Warto również podkreślić, że zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce są największym czynnikiem rozwoju rynku diagnostyki obrazowej, w ocenie respondentów badania PMR.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *