Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2018

Prognozujemy, że w latach 2018-2023 średnioroczna stopa wzrostu rynku aptecznego wyniesie około 3%. W prognozowanym okresie nie przewidujemy istotnych zdarzeń jednorazowych (np. zmiany prawne), które mogłyby znacząco wpłynąć na dynamikę rynku.

Pozytywnie na rozwój rynku wpływać będą m.in. czynniki epidemiologiczne oraz rozwój Programu 75+. Motorami rozwoju rynku będą takie kategorie, jak leki hormonalne i leki stosowane w chorobach krwi i układu krwiotwórczego. Z racji koncentracji na segmencie szpitalnym, najniższa dynamika notowana będzie w kategorii leków onkologicznych.

Polityka refundacyjna państwa w segmencie aptecznym skoncentrowana jest na lekach generycznych, co może mieć z kolei negatywny wpływ na dynamikę rynku (znaczące spadki cen po wprowadzeniach leków generycznych na listy refundacyjne, których nie zrównoważy wzrost wolumenu sprzedaży).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *