Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR specjalne na potrzeby raportu, głównym czynnikiem stymulującym rozwój rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce jest zwiększenie świadomości lekarzy w kontekście zlecania testów (27% wskazań). Niemal co piąty badany (18%) wskazuje również na kluczową rolę zwiększenia się świadomości pacjentów na temat znaczenia diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej. Oba te czynniki są postrzegane jako bardziej istotne przez laboratoria prywatne niż publiczne (różnica kilku punktów procentowych).

Niemal co czwarty badany (23%) uważa, że rosnący poziom inwestycji i środków unijnych pozytywnie wpływa na kondycję branży. Pozytywny wpływ tego czynnika dostrzegają zwłaszcza publiczne laboratoria szpitalne (35%), co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że to szpitale są istotnym beneficjentem środków UE.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *