refundacja lekow

Refundacja: od stycznia nowe terapie

Refundacja: od stycznia nowe terapie

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie nowych leków zarówno w programach lekowych, jak i na liście aptecznej od stycznia. Refundacja obejmie kolejne…

Wydatki na refundację leków wzrosną?

Wydatki na refundację leków wzrosną?

Zgodnie z założeniami dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, planowane jest określenie faktycznego budżetu na refundację na sztywnym poziomie 16,5-17% wydatków…

Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 przyjęta

Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 przyjęta

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, który określa priorytety działań Polski w zakresie gospodarowania lekami….