/ PMR exclusive - Page 5

PMR exclusive

Rynek suplementów diety w Polsce 2018

Rynek suplementów diety w Polsce 2018

Sytuacja na rynku suplementów diety oceniana jest przed producentów i dystrybutorów dość pozytywnie, choć taka odpowiedź wskazywana przez mniejszy odsetek…

Rynek usług dentystycznych w Polsce w 2018

Rynek usług dentystycznych w Polsce w 2018

W poprzednich latach wydatki NFZ na opiekę dentystyczną w Polsce utrzymywały się na niemal niezmienionym poziomie. Według ostatecznego planu finansowego…

Rynek suplementów diety 2017

Rynek suplementów diety 2017

Spośród firm obecnych na rynku suplementów diety w Polsce 60% zgadza się ze stwierdzeniem, że w najbliższych 12 miesiącach może…