RTG

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2018

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2018

Segment badań diagnostyki obrazowej, zwłaszcza tych kosztochłonnych jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i badania medycyny nuklearnej jest silnie uzależniony od…