PMR: Rynek suplementów diety i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia wzrośnie w 2018 r. o 3%

W latach 2018-2023 rynek suplementów diety i innych środków spożywczych sprzedawanych w aptekach będzie rozwijał się wolniej niż we wcześniejszych latach ze względu na nasycenie, dużą konkurencję oraz wzmożoną kontrolę segmentu ze strony instytucji państwowych, wynika z najnowszego raportu PMR „Rynek suplementów diety w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Dynamika rynku niższa niż 5% w kolejnych 5 latach

W pierwszym kwartale 2018 r. dynamika wartości sprzedaży rynku suplementów diety i innych środków spożywczych sprzedawanych w aptekach, np. dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, wyhamowała. Na początku 2018 r. nadal działały również negatywne czynniki, jakie wystąpiły w roku 2017: coraz częstsze ograniczenia w reklamie oraz wzmożona kontrola ze strony instytucji państwowych odnośnie tego segmentu. W segmencie obserwowane jest również zjawisko erozji cenowej, głównie za sprawą sukcesu sprzedażowego tanich marek własnych oraz ogólnie dużej konkurencji. Dlatego też szacujemy, że w całym 2018 r. dynamika wzrostu wartości rynku wyniesie około 3%.

W dalszej perspektywie, spodziewamy się kolejnych utrudnień w działalności na omawianym rynku – ograniczeń w reklamie, oznakowaniu suplementów diety, weryfikacji listy oświadczeń zdrowotnych oraz efektu wysokiej bazy, dlatego też prognozujemy, że dynamika rynku w latach 2018-2023 będzie niższa niż 5%.

W pespektywie kilkuletniej czynnikiem napędzającym wzrost będą nadal nowe wprowadzenia. Wzrost cen wynikać będzie z większej kontroli rynku i niedopuszczania do niego produktów o niskiej jakości, jak również zahamowania ekspansji sieci aptecznych. Warto zaznaczyć, że obecna prognoza nie zakłada wejścia w życie przepisów ograniczających sprzedaż suplementów diety w aptekach, które zapowiadało wcześniej Ministerstwo Zdrowia. Co więcej, na skutek akcji informacyjnej i szerokiej dyskusji o bezpieczeństwie suplementów diety, spodziewamy się, że pacjenci częściej będą kupowali je w placówkach aptecznych. Prognozy dla sprzedaży internetowej są również optymistyczne i zakładają dynamikę na poziomie ponad 10%.

Czynniki makroekonomiczne pozytywnie wpływają na sprzedaż

Na rozwój rynku pozytywnie wpływać będą czynniki makroekonomiczne. Po przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 r. (w ujęciu realnym do 4,3%), w prognozowanym okresie nastąpi spowolnienie tempa wzrostu PKB, jednakże jego dynamika nadal będzie kształtowała się na poziomie powyżej 2,5%. Wzrost napędzany będzie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez dobrą sytuację na rynku pracy, tj. niskie i nadal spadające bezrobocie oraz dynamicznie rosnące płace. Nie bez znaczenia w okresie prognozy pozostaje również czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, przez co tempo wzrostu wartości rynku również spowolni.

Wyjaśnienie: sprzedaż apteczna i pozaapteczna. Z uwzględnieniem dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Źródło: raport „Rynek suplementów diety w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”, PMR, 2018

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *