Neuca przejmuje Exom

Neuca przejmuje Exom

Ten post dostępny jest także w języku: English

Clinscience, spółka zależna firmy Neuca wykupuje 100 proc. udziałów włoskiej grupy Exom Group. Z dniem 28 września 2021 r. Cliniscience wykupi 60 proc udziałów za 13,2 mln euro, łącznie z 5 mln pozycji gotówkowej netto sprzedającego. Pozostałe 40 proc. zostanie nabyte do 2025 r., za cenę obliczoną na bazie zrealizowanego średniego przyszłego zysku EBITDAx8.

Jak podaje Tomasz Dąbrowski, prezes Cliniscience, połączenie sił z Exom pozwoli grupie Neuca na kontynuacje długoterminowej strategii wdrażania innowacji w oparciu o dane cyfrowe dostępne w czasie rzeczywistym. Z mocną pozycją na rynku europejskim, Exom mógł pozwolić sobie na dalszą ekspansję, i otwarcie siedziby w Stanach Zjednoczonych. Umożliwiło to współpracę z wysoko wykwalifikowanymi zespołami specjalizującymi się w zarządzaniu danymi i biostatystyce. Dzięki transakcji, Neuca również skorzysta z wpływów na rynku amerykańskim.

Exom to technologiczna spółka typu CRO (Contract Research Organisation), prowadząca działalność we Włoszech oraz Niemczech. Exom zajmuje się projektowaniem, nadzorowaniem, i zarządzaniem badaniami klinicznymi dla firm biotechnologicznych i farmaceutycznych. Genius Suite, kluczowy aktyw Exom, to autorski system, który składa się z 20 zintegrowanych podsystemów, które mają na celu podnoszenie efektywności prowadzenia projektów klinicznych.

Inwestycja w EXOM wpisuje się w długoletnią strategię spółki Cliniscience, która opiera swoje działania na budowie cyfrowych rozwiązań w oparciu o zarządzanie danymi dla sektora biotechnologicznego na całym świecie.

Podobne wpisy