Raport PMR: Leki motorem segmentu OTC w 2018 r.

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z najnowszego raportu PMR, w 2018 r. rynek leków OTC i suplementów diety (sprzedaż apteczna i pozaapteczna) osiągnął wartość 13,2 mld zł. Dynamika wzrostu była wyższa niż w 2017 r., a motorem rynku była sprzedaż apteczna leków OTC. W latach 2019-2024 rynek będzie rósł w tempie 4% średniorocznie, według prognoz PMR.

W 2018 r. dynamika sprzedaży segmentu aptecznego leków OTC była rekordowa na przestrzeni ostatnich kilku lat (za wyjątkiem 2016 r.) i wyższa niż wzrost całego rynku OTC. Wpływ na to miała duża liczba wydanych zezwoleń na obrót lekami OTC, rekordowa zachorowalność na grypę oraz switch Rx-OTC Ketonalu, który w 2018 r. wygenerował kilkadziesiąt mln zł przychodu ze sprzedaży. Z drugiej strony, kolejny rok z rzędu ujemną dynamikę zanotował segment pozaapteczny leków OTC, gdzie wzrost jest hamowany brakiem rozszerzenia listy produktów dopuszczonych do obrotu. Ogółem, segment leków OTC (sprzedaż apteczna i pozaapteczna) wzrósł w 2018 r. o blisko 6%, według szacunków PMR.

Przewidujemy, że tendencja ta utrzyma się również w kolejnych latach, a segment pozaapteczny leków OTC będzie notował ujemną dynamikę. Sytuacja może się zmienić, jeśli nastąpią zmiany na listach leków dopuszczonych do sprzedaży pozaaptecznej.

Więcej informacji w raporcie PMR: Rynek produktów OTC w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *