Szczepienia obowiązkowe na wokandzie rządów Europy Środkowej

Ten post dostępny jest także w języku: English

Szczepienia, w tym szczepienia obowiązkowe, są gorącym tematem nie tylko w Polsce. W sąsiednich krajach rządy mnożą regulacje dotyczące tego tematu. Często idą one w odmiennych kierunkach. Cechą wspólną jest natomiast rosnący trend antyszczepionkowy, który jest przyczyną tych działań.

W ostatnim czasie Trybunał Konstytucyjny na Węgrzech dopuścił czasowe odbieranie dzieci rodzicom, którzy w bez uzasadnienia uchylają się od szczepień obowiązkowych. Zdaniem Trybunału obowiązek zapewnienia dziecku bezpiecznego rozwoju leży nie tylko na rodzicach, ale na państwie. Jednocześnie Trybunał orzekł, że szczepienia ochronne (w tym szczepienia odpowiednie do wieku) służą zwiększeniu odporności ludzkiego organizmu na choroby zakaźne oraz zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się ich w społeczeństwie.

Rumuński rząd podjął działania mające na celu wsparcie dystrybucji szczepionek. W kwietniu do dyskusji publicznej przedstawiono projekt, który zakłada zwolnienie niektórych szczepionek z bardzo dotkliwego podatku clawback, z którym rumuńscy producenci borykają się od kilku lat. Na skutek dotkliwych obowiązków podatkowych z kraju wycofywanych jest wiele leków. Zwolnienie z podatku znacznie poprawi dostęp do produktów objętych regulacją.

Mniej więcej w tym samych czasie, 25 marca 2019 r., rząd czeski przyjął regulację, która może wspierać anyszczepionkowe działania. Mówi ona, że rodzice i bliscy dziecka, które doznało uszczerbku na zdrowiu lub umarło na skutek obowiązkowego szczepienia ma prawo do odszkodowania. Odszkodowanie zostanie przyznane, jeśli nie będzie to wina osoby wykonującej szczepienie lub producenta szczepionek. Do uzyskania odszkodowania nie będzie wymagane udowodnienie związku między szczepieniem, a szkodą, tylko aplikacja do Ministerstwa Zdrowia w ciągu trzech lat od wydarzenia. Mimo tego minister zdrowia, Adam Vojtech szacuje, że rocznie będzie tylko 10 przypadków takich odszkodowań. Koszty wyniosą od setek tysięcy do dziesiątek milionów koron rocznie.  W Czechach obowiązkowe jest szczepienie na dziewięć chorób.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *