Szpitale publiczne: Niskie kontrakty największym problemem

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pomimo przeprowadzonej  w 2017 r.  reformy – wprowadzenia sieci szpitali i związanej z nią zmiany sposobu finansowania szpitali w Polsce, nadal główną barierą rozwoju tego rodzaju podmiotów leczniczych jest finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika z najnowszego badania kadry menedżerskiej szpitali przeprowadzonego przez PMR. Narastającym problemem we wszystkich typach szpitali publicznych i niepublicznych są też trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu.

Jak co roku, zdecydowana większość kadry menedżerskiej szpitali publicznych wskazuje, jako główną barierę rozwoju, problemy z finansowaniem świadczeń przez NFZ. Placówki wymieniają tutaj jednomyślnie zbyt niskie wyceny. Warto zaznaczyć, że pomimo faktu, iż za niska wycena pozostaje główną barierą rozwoju szpitali publicznych w Polsce, odsetek wskazań na nią był w bieżącej edycji najniższy od 2012 r. Wskazuje to na pewną poprawę w tym względzie. Potwierdzają to również wysokie dynamiki wartości nakładów na leczenie szpitalne z NFZ w latach 2017-2018.

W obecnej edycji badania na uwagę zasługuje dalszy wzrost wskazań na problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadr. Podobne zjawisko PMR zaobserwował w analogicznym badaniu przeprowadzonym w sektorze szpitali niepublicznych.

Jednocześnie, wzrósł ponownie (do 15%) odsetek wskazań na niemożność wykonywania procedur na zasadzie komercyjnej. Spadek w 2017 r. był prawdopodobnie wynikiem zapowiedzi rządu odnośnie planów wprowadzenia takiej możliwości. Potem władze jednak wycofały się z tych planów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *