Ministerstwo Zdrowia wesprze ponad 370 szpitali

ukasz szumowski ministerstwo zdrowia

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że szpitale I i II stopnia działające w ramach tzw. sieci szpitali otrzymają dodatkowe 344 mln zł. Środki trafią do 373 podmiotów, co oznacza, że przeciętny szpital otrzyma blisko 1 mln zł.

Szpitale dostaną średnio po 1 mln zł

Dodatkowe środki finansowe zostały założone w nowym projekcie zmiany w planie finansowym NFZ. Został on przedłożony do akceptacji ministra zdrowia i ministra finansów. Jeśli zostanie zaakceptowany, będzie to już trzecia w 2019 r. transza pieniężna przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń. Łączny wzrost ryczałtu na szpitali I i II stopnia ma wynieść 802 mln zł (9% wzrost).

Przeciętna wysokość wsparcia wyniesie około 1 mln zł. Największe szpitale otrzymają prawie 3,4 mln zł. Najmniejsza placówka – 50 tys zł. Jak informuje MZ, 141 podmiotów otrzyma środki w przedziale 0,5-1 mln zł, a 90 placówek – od 1 do 1,5 mln zł. Przykładowo, ryczałt w Szpitalu Wolskim w Warszawie wzrośnie o około 2,3 mln zł. W przypadku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie będzie to około 1,1 mln zł.

Środki na pokrycie rosnących kosztów szpitali

Zarządzenie zakłada wprowadzenie współczynnika korygującego 1,04 dla szpitali I stopnia oraz 1,03 dla szpitali II stopnia. Zmiany mają zostać wprowadzone ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Szpitale otrzymają trzy czwarte rocznej wartości podwyżki wraz z ryczałtem na wrzesień.

O sposobie podziału dodatkowych środków ma każdorazowo decydować dyrektor szpitala. Pieniądze te zostaną przeznaczone głównie na pokrycie kosztów podwyżek dla grup zawodowych (z którymi podpisano porozumienia płacowe) oraz kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Przypomnijmy, że ostatni raport NIK bardzo krytycznie ocenił sytuację finansową placówek po wejściu w życie sieci szpitali. Ich koszty rosły szybciej niż przychody, głównie z powodu rosnących kosztów działalności, m.in. ustawowych wzrostów wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *