Ankieta NFZ da impuls do rozwoju produktów ubezpieczeniowych dla szpitali?

NFZ

Ten post dostępny jest także w języku: English

NFZ ruszył z ankietą satysfakcji pacjentów po pobycie w szpitalu. Wyniki ankiety mogą być przydatne nie tylko dla szpitali publicznych, ale również tych będących własnością prywatną. Czy taki ruch przyczyni się do tworzenia nowych produktów ubezpieczeniowych? Warto nadmienić, że ostatnio Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW), utworzone przez Grupę PZU, wprowadziło rozwiązanie dla grup szpitali w postaci ubezpieczeń parasolowych, które ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo finansowe szpitali.

Ankieta NFZ: zakres

Adam Niedzielski, minister zdrowia, poinformował, że od 26 października pacjenci, którzy ostatnio przebywali w szpitalu, będą proszeni o odpowiedź na dziewięć pytań dotyczących jakości komunikacji, leczenia i żywienia. Ankieta będzie przeprowadzona przez ankieterów na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem badania jest poprawa jakości i dostępności usług.

Pytania dotyczą dziewięciu obszarów związanych z pobytem w szpitalu:

„1. Czy zespół medyczny był zaangażowany w uśmierzanie bólu?
2. Jaka była jakość wyżywienia?
3. Czy komunikacja była zrozumiała?
4. Czy zespół medyczny zrozumiale informował o ryzyku związanym z lekami?
5. Czy zespół medyczny zapewnił wsparcie emocjonalne?
6. Czy bezpośrednie otoczenie było czyste?
7. Czy w nocy była cisza?
8. Czy zespół medyczny włączał pacjenta w decyzję o leczeniu?
9. Jakie jest prawdopodobieństwo polecenia szpitala?”

Obszary te będą oceniane w skali od 0 do 10.

Większe bezpieczeństwo finansowe dla szpitali

TUW PZUW, ubezpieczyciel wzajemny założony przez Grupę PZU w 2016 roku, w drugiej połowie 2021 r. wprowadził do oferty innowacyjne rozwiązanie dla grup szpitali w postaci ubezpieczeń parasolowych. Rozwiązanie to polega na objęciu dodatkowym ubezpieczeniem OC grup szpitali, a nie tylko pojedynczych jednostek. Koncepcja TUW PZUW jest odpowiedzią na rosnącą odpowiedzialność szpitali w wyniku tzw. zdarzeń niepożądanych. Koszt tylko jednego, biorąc pod uwagę ograniczoną wysokość sum gwarancyjnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, może bowiem narazić placówkę na straty finansowe.

Szpitale oszczędzają na kosztach, dzieląc się ubezpieczeniem, a podnosząc sumy gwarancyjne, zapewniają sobie ochronę niewspółmiernie większą w stosunku do kosztów – wyjaśnia prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. Na tym opiera się koncepcja dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla grup szpitali. Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojedynczy szpital jest chroniony do kwoty 100 tys. euro w przypadku jednego tzw. zdarzenia niepożądanego i 500 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Kwoty te bywają niewystarczające gdy wzrasta liczba i wartość roszczeń wobec szpitali. W praktyce oznacza to zabezpieczenie dla placówek, które po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia musiałyby same ponosić koszty. To także ochrona dla potencjalnych poszkodowanych, którzy będą mieli ułatwioną drogę do uzyskania odszkodowania – ocenia Aneta Zawistowska, członek zarządu TUW PZUW. Jednocześnie oferta jest dostosowana do profilu działalności poszczególnych szpitali.

Podobne wpisy