ABM ogłosiła konkurs na Centra Wsparcia Badań Klinicznych w Onkologii

ABM

Ten post dostępny jest także w języku: English

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs, którego celem jest utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w Onkologii (OnkoCWBK). Zwiększenie liczby badań klinicznych w dziedzinie chorób nowotworowych oraz liczby ich uczestników w Polsce, a także maksymalne wykorzystanie potencjału sektora komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych to jedne z głównych priorytetów. W związku z tym ABM planuje przeznaczyć 45 mln zł na dofinansowanie zwycięskich projektów w konkursie. Termin nadsyłania wniosków upływa 22 listopada 2021 roku.

Utworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w Onkologii ma zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku w zakresie usług związanych z badaniami klinicznymi, a także przyczynić się do wzrostu innowacyjności całej polskiej medycyny. Na dofinansowanie wybranych projektów Agencja przekaże łącznie 45 mln zł.

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, utworzony przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego, posiadający kontrakt z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i udzielający świadczeń szpitalnych. Do dofinansowania kwalifikować się będą wnioskodawcy, którzy posiadają kontrakt z NFZ w zakresie świadczeń szpitalnych co najmniej z zakresu chirurgii ogólnej lub onkologicznej, chemioterapii lub radioterapii (teleradioterapia/brachyterapia).

Podobne wpisy