Raport PMR: 57 mld zł na prywatną opiekę medyczną w 2019 r.

komputer gabinet lekarski

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z szacunków PMR, w 2019 r. Polacy wydadzą na prywatną opiekę medyczną prawie 57 mld zł, uwzględniając w tym wydatki na leki. Wartość całkowitego rynku prywatnej opieki zdrowotnej będzie rosła w tempie 6,3% średniorocznie.

Wydatki na same prywatne usługi medyczne: średnioroczny wzrost o 9%

Należy zaznaczyć, że segmenty związane ze świadczeniem usług medycznych (opłaty ponoszone bezpośrednio na miejscu przez pacjenta, czyli tzw. fee-for-service, abonamenty, ubezpieczenia) będą rozwijać się szybciej niż cały rynek uwzględniający również wydatki na leki i inne mniejsze segmenty. Tempo rozwoju wydatków na same usługi medyczne wynosić będzie w latach 2019-2024 średniorocznie 8,6%.

Wolniejszy wzrost całego rynku związany będzie ze słabszym tempem wzrostu wydatków pacjentów na leki i nieleki, które stanowiły w 2018 r. ponad połowę rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce. Ma to bezpośredni związek z faktem, iż przeciętne ceny leków będą rosły wolniej niż inflacja. Wynika to m.in. z dużej konkurencji w segmencie leków i produktów OTC (wydawanych bez recepty).

Wpływ planowanego wzrostu wydatków publicznych na zdrowie

Istotnym czynnikiem ryzyka dla prognoz jest ostateczna realizacja planu zakładającego zwiększenie nakładów na zdrowie w całym horyzoncie prognozy, wedle określonego w uchwalonej w 2017 r. ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ich udziału w PKB. Zakładany (na bazie ustawy) wzrost środków publicznych na ochronę zdrowia, mający swoje odzwierciedlenie w wyższych prognozach wartości rynku publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, co może równocześnie przyczynić się do ograniczenia wzrostów sektora prywatnego.

Wpływ ten będzie jednak istotny dopiero w dalszym horyzoncie czasowym. Warto również zaznaczyć, że w segmencie publicznym wzrost nakładów NFZ w dużej mierze przeznaczany jest na wzrost wynagrodzeń, a nie na finansowanie świadczeń, co nie prowadzi do znaczącego skrócenia się kolejek.

Więcej informacji w raporcie PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *