Ratownicy otrzymają 30% dodatku, a farmaceuci będą szczepić na grypę

Ratownicy medyczni

Ten post dostępny jest także w języku: English

Przyjęty w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji umożliwił zwiększenie wynagrodzenia ratowników medycznych, którzy otrzymają 30-procentowy dodatek. Zmiany będą dotyczyć również farmaceutów, a nowe przepisy poszerzają ich kompetencje w zakresie szczepień. Od tej pory farmaceuci będą mogli szczepić pacjentów przeciwko grypie.

Nowelizacja została przyjęta 14 października 2021 r., kiedy posłowie zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów o prawie farmaceutycznym. Przedmiotem głosowania były 4 poprawki. Jedna z nich została odrzucona, a sejm przyjął pozostałe poprawki. Następnie posłowie głosowali nad całością projektu, którą poparło 441 posłów. Nikt nie był przeciw, ale od głosu wstrzymało się 8 posłów. Dzięki przyjętym zmianom w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia przeciwko grypie.

Sejm zdecydował się również na wprowadzenie 30-procentowego dodatku do wynagrodzenia dla ratowników medycznych. W glosowaniu nad tym projektem wzięło udział 448 posłów, a poparcie dla zmian okazało aż 447 z nich. Również w czasie tego głosowania żaden poseł nie był przeciwny. Wprowadzone zmiany, które weszły w życie z mocą od dnia 1 października 2021 r., pozwolą na udzielenie wsparcia finansowego członkom zespołów ratownictwa medycznego. Od tej pory ratownicy medyczni będą mogli otrzymać dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego lub stawki wynikającej z umowy, na podstawie której świadczą pracę.

Ustawa trafi teraz do Senatu, a 20 października będzie ona przedmiotem prac senackiej Komisji Zdrowia.

Podobne wpisy