Zmiany w teleporadach – będzie ich mniej?

laptop lekarz online

Ten post dostępny jest także w języku: English

Nowe zarządzenie NFZ, opublikowane wczoraj, określa zmiany finansowania jakie czekają na świadczeniodawców realizujących teleporady w ramach POZ. Wszystko wskazuje na to, że świadczeń telemedycznych udzielanych przez lekarzy rodzinnych będzie mniej.

Przychodnie z 90% udziałem teleporady

Adam Niedzielski na konferencji prasowej informował ostatnio, że są w naszym kraju przychodnie, w których udział teleporad w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2021 r. wyniósł powyżej 90%. Minister Zdrowia określił, że może chodzić nawet o 200 placówek. Część z nich ma podpisane umowy z NFZ na czas określony, część na czas nieokreślony. Niedzielski wskazał, że z około 70 podmiotami fundusz nie przedłuży umowy. Co więcej, w blisko połowie przychodni w naszym kraju teleporady stanowiły około 50% wszystkich udzielanych tam świadczeń.

Warto zaznaczyć, że poza standardowymi teleporadami w POZ od końca maja 2021 r. działa w Polsce Teleplatforma Pierwszego Kontaktu, która poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych pozwala uzyskać poradę medyczną. Można tam uzyskać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. To I etap reformy nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Bonus za niższy udział teleporad

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza zmiany zasad finansowania świadczeń. Określono w nim, że liczba porad lekarskich udzielonych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (bez użycia systemów teleinformatycznych lub systemów łączności) osobom z powodu części chorób nie może być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze.

Co więcej, w przypadku, gdy udział teleporad we wszystkich poradach lekarskich u danego świadczeniodawcy, w miesiącu następującym po miesiącu publikacji mediany, jest wyższy niż półtorakrotność tej mediany, to stawka kapitacyjna korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 0,9. Gdy zaś jest niższy niż połowa tej mediany, to stawka kapitacyjna korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,05. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *