Raport PMR i Upper Finance: dwucyfrowe wzrosty na rynku robotyki chirurgicznej w Polsce

chirurgia operacja

Ten post dostępny jest także w języku: English

W 2020 r. wartość światowego rynku urządzeń da Vinci wyniosła 4,358 mld $. W Polsce w roku 2020 wykonano ponad 1 150 procedur chirurgicznych przy wsparciu systemu da Vinci. Wartość rynku w naszym kraju szacowana jest przez PMR i Upper Finance na 126 mln zł w 2020 r. To oznacza 47% wzrost w stosunku do 2019 r.

Polska w świecie robotyki chirurgicznej

W 2020 r. na całym świecie wykonano około 1,25 mln zabiegów, co oznacza 1% wzrost w porównaniu do 2019 r. W ujęciu kwartalnym, rok do roku liczba procedur wzrosła o 10% w I kwartale 2020 r., spadła o 19% w drugim kwartale 2020 r., wzrosła o 7% w trzecim kwartale 2020 r., a w czwartym kwartale 2020 r. wzrosła o 6%. Baza zainstalowanych w 2020 r. systemów wzrosła o 7% w stosunku do 2019 r. Wyraźne odbicie jest widoczne w I kwartale 2021 r. Firma Intuitive Surgical dostarczyła 298 systemów chirurgicznych da Vinci, co stanowi wzrost aż o 26% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. Globalna liczba zabiegów z wykorzystaniem robota da Vinci wzrosła o około 16%.

W Polsce liczba zabiegów chirurgicznych wykonanych w asyście da Vinci rośnie jeszcze bardziej dynamicznie. W I kw. 2021 r. polskie autoryzowane ośrodki zrealizowały 415 zabiegów, o 57% więcej niż rok wcześniej. Pomimo tych wzrostów, pandemia wpływała negatywnie na działalność szpitali obciążonych walką z COVID-19. W efekcie szpitale wykonały mniej procedur niż planowały.

Dobre wyniki i prognozy rynku robotyki chirurgicznej

W 2020 r. wartość światowego rynku urządzeń da Vinci wyniosła 4,358 mld $. Główne źródło przychodów, tj. 2,455 mld $, stanowią narzędzia i akcesoria (udział w całości przychodów: 56%). Jest to wyraźny element strategii producenta, polegającej na zwiększaniu wykorzystania zainstalowanych systemów. Na terenie USA rozwój rynku jest już w fazie operacjonalizacji i standaryzacji chirurgii robotycznej, a świadectwem powszechności wykorzystania systemów da Vinci jest rosnący udział ośrodków posiadających więcej niż 7 zainstalowanych systemów – wzrost rok do roku wynosi tutaj aż 20%. Przychody ze sprzedaży systemów chirurgicznych to 1,179 mld $, pozostałą część stanowią przychody z serwisu 723 mln $ oraz ze sprzedaży narzędzi i akcesoriów 2,455 mln $. Instrumentem finansowym efektywnie wspierającym sprzedaż robotów jest leasing operacyjny. W 2020 r. udział urządzeń dostarczonych w takim modelu stanowił 37%, natomiast w pierwszym kwartale 2021 r. już 43%.

Wartość rynku w roku 2020 w Polsce wyniosła 126 mln zł. To oznacza 47% wzrost w stosunku do 2019 r. Wzrost ten mógłby być znacznie wyższy, gdyby nie pandemia, która wpłynęła na dynamikę pracy dużej części ośrodków, w szczególności tych, które realizowały zadania związane ze świadczeniem pomocy pacjentom z COVID-19. Niektóre szpitale doświadczyły kilkumiesięcznego opóźnienia we wdrożeniu programów chirurgii robotycznej.

Według przygotowanych przez PMR i Upper Finance prognoz, rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2021-2026 z 237 mln zł do prawie 680 mln, co oznacza, że średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu wyniesie aż 23%. Wartość ta obejmuje nie tylko szacowaną kwotę sprzedaży robotów – uwzględniony jest również zakup narzędzi i jednorazowych materiałów potrzebnych do wykonania procedury, serwisów, jak również wartość samych świadczeń medycznych.

Raport „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2021. Prognozy rozwoju na lata 2021-2026” można bezpłatnie pobrać tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *